| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 18:05:51

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832810
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Bezpečnost krmiv a potravního řetězce / Panely EFSA se zaměřením na krmiva / Kontaminace
 
Kontaminace

Panel Kontaminace se zabývá kontaminanty v potravinovém řetězci.

Tyto webové stránky mají za úkol specifikovat kontaminanty v krmivech, jako jsou např.:

Obsahy nežádoucích látek v krmivech.

Maximální povolené limity nežádoucích látek jsou rovněž uvedeny v Příloze č. 2 Vyhlášky, kterou se provádí Zákon o krmivech.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal v roce 2008 vědecký názor (CZ) na rtuť jako nežádoucí látku v krmivech.
Rtuť jako nežádoucí látka v krmivech (EN).

Problematika obsahu kontaminace pesticidem je obsažena např.: ve Vědeckém názoru - Panelu Kontaminace: Hexachlorbenzen, jako nežádoucí látka v krmivech.

Problematika nežádoucích látek rostlinných produktů je obsažena např.: ve Vědeckém názoru - Panelu Kontaminace ze září 2008:
Theobromin

Ricin

EFSA, resp. panely CONTAM a FEEDAP provedly hodnocení rizika křížové kontaminace kokcidiostatik a histomonostatik. Panely ve svých vědeckých názorech sdělily, že při příjmu reziduí např.: narasinu, robenidinu či nikarbazinu ze tkání zvířat krmených křížově kontaminovaným krmivem s obsahem residua až do hladiny 10%, existuje pro spotřebitele zanedbatelné zdravotní riziko. Pro lepší informovanost krmivářské veřejnosti, přinášíme informace (CZ) o závěrech hodnocení rizika pro tyto doplňkové látky:
NARASIN(CZ) - plná verze(EN)
ROBENIDIN(CZ) - plná verze(EN)
NIKARBAZIN(CZ) - plná verze(EN)
Vědecké názory – mykotoxiny:

Zearalenon (CZ) - plná verze(EN)
Ochratoxin A (CZ) - plná verze(EN)
fumonisiny (CZ) - plná verze(EN)

Vliv mykotoxinů sterigmatocystinu,moniliforminu, diacetoxyscirpenolu,phosmopsinu A a toxinů mikromycet rodu Alternaria na zdraví zvířat a bezpečnost potravin. Publikace Vědeckého výboru výživy zvířat.