| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 17:47:35

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832795
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Legislativa / Legislativní krmivářské předpisy ES
 
Legislativní krmivářské předpisy ES

Obecná legislativa

Speciální legislativa

Legislativa ES

Nařízení ES jsou zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie a nařízení ES jsou právně závazná pro všechny členy ES dnem zveřejnění v tomto Úředním věstníku, aniž jsou bezprostředně zapracovávána do národních legislativních předpisů. Nařízení jsou rovněž nadřazena národním legislativním normám a ukládají povinnosti jak právnickým, tak fyzickým osobám. Některá nařízení ES regulují m.j. rizika v krmivovém řetězci obecně, jiná regulují m.j. rizika konkrétních činností.

Směrnice jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie a je povinností členských států je zapracovat do svých právních předpisů, a to nejpozději do stanoveného termínu. Směrnice jsou v ČR převáděny do zákonů a na základě zmocnění v zákoně do prováděcích právních předpisů – vyhlášek. Směrnice jsou zpravidla zaměřeny na konkrétní oblast.

Rozhodnutí jsou zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie, jsou zpravidla zaměřena na konkrétní oblast a uplatňují se v členském státě buď přímo nebo prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů. V ČR se v oblasti krmivářského práva transponují do zákona a vyhlášek.

Doporučení ES jsou zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie a nejsou právně závazná pro členy EU. Doporučení jsou zpravidla zaměřena na konkrétní oblast. Tato doporučení jsou zpravidla zapracovávána jednotlivými členskými státy do národní legislativy a v ČR jsou právně závazná dnem nabytí účinnosti právního předpisu (zpravidla vyhlášek), do kterého byla zapracována.