| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 18:23:09

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832819
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Medikace & léčivé přípravky / Používání veterinárních léčivých přípravků v krmivech
 
Používání veterinárních léčivých přípravků v krmivech

Možnosti (způsoby) použití veterinárních léčivých přípravků do krmiv:

1. Výroba medikovaných krmiv z medikovaných premixů se řídí zákonem č.378/2007 Sb. o léčivech.

- výrobu medikovaných krmiv (MK) schvaluje a dozoruje Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
- medikované krmivo – definice § 2 odst.6 zákon č.378/2007 Sb. o léčivech
- medikovaný premix – definice § 2 odst 5 zákon č.378/2007 Sb. o léčivech


Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky č.405/2008 Sb.

Vyhláška č. 229/2008 Sb. o výrobě a distribuci léčiv, s účinností od 1.7.2008. Medikovaných krmiv se týká část třetí, část pátá a část osmá, zejména paragraf 41 (zvláštní pravidla pro distribuci medikovaných krmiv).

Vyhláška č. 344/2008 Sb, o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Vyhláška č. 427/2008 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

2. Použití registrovaných VLP v krmivech ( kromě imunologických léčivých přípravků a medikovaných premixů ) - § 9 odst.14 zákona č.378/2007 Sb., o léčivech

Pro používání registrovaných VLP, nejde-li o imunologické léčivé přípravky a registrované medikované premixy (MP jsou určeny výhradně k použití ve výrobě medikovaných krmiv viz § 2 odst.5 zákona č.378/2007 Sb., o léčivech a to u výrobců MK schválených Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv), formou podání v krmivu v daném hospodářství lze použít takové technologické zařízení, které je součástí tohoto hospodářství a pro které stanovila příslušná krajská veterinární správa veterinární podmínky a opatření v souladu se zvláštním právním předpisem (§19 zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů), nebyla-li taková opatření pro příslušné technologické zařízení stanovena, může chovatel takové zařízení pro účely medikace použít až po stanovení veterinárních podmínek a opatření příslušnou krajskou veterinární správou, kterou o stanovení těchto podmínek a opatření požádá

Vyhláška č. 344/2008 Sb, o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče ( jsou zde uvedeny povinnosti chovatele v § 2, § 6, § 7, § 9).

Seznam použitých zkratek:
ÚSKVBL - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
VLP - veterinární léčivý přípravek
MK - medikované krmivo
MP - medikovaný premix (registrovaný podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech)

POKYN ÚSKVBL/INS/VYR-MK - 01/2009). pro výrobu medikovaných krmiv pro vlastní potřebu chovatele stanovuje podmínky pro výrobu medikovaných krmiv (MK) pro vlastní potřebu chovatele (dále jen farmářský výrobce MK) na farmě, tzn. k léčbě zvířat daného chovatele. Výroba může probíhat pouze na základě předpisu na medikované krmivo, vydaném ošetřujícím veterinárním lékařem pro každou výrobu medikovaného krmiva. Farmářský výrobce nemůže vyrábět medikované krmivo za účelem uvádění MK do oběhu, tj. pro další právnické nebo fyzické osoby, ale pouze pro svou vlastní spotřebu v daném hospodářství (technologie je součástí daného chovu

POKYN ÚSKVBL/INS/VYR-MK - 02/2009 pro povolování výroby veterinárních léčivých přípravků -medikovaných krmiv, schvalování změn v povolení k výrobě popisuje postup povolování výroby veterinárních léčivých přípravků - medikovaných krmiv a schvalování změn v tomto povolení. Je určen jak pro zájemce o výrobu medikovaných krmiv za účelem jejich dalšího uvádění do oběhu, tak pro chovatele, kteří chtějí vyrábět medikovaná krmiva pouze pro vlastní potřebu (dále jen farmářský výrobce MK).