| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 18:36:08

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832826
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Zdravotní nezávadnost krmiv
 
Zdravotní nezávadnost krmiv

Riziko zdravotně závadných krmiv

Zoonózy/salmonely

Proč je nutná úzká spolupráce veterinářů a provozovatelů krmivářských podniků?
Úzká spolupráce PKP s veterinární sférou je bezpodmínečně nutná minimálně z níže uvedených důvodů:

1. Protože pod písmenem j) § 2 zákona č. 91/96 S., v platném znění je definováno podmíněně použitelné krmivo takto:
„podmíněně použitelným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, jež nesplňuje některý z požadavků stanovených tímto zákonem, právními předpisy vydanými na jeho základě nebo předpisy Evropských společenství, a jež nelze z tohoto důvodu užít pro původní účel, za předpokladu, že je u tohoto krmiva, doplňkové látky nebo premixu zachována jeho zdravotní nezávadnost“. Právě tato zdravotní nezávadnost krmiv je posuzována veterináři.

Rizika a faktory, které mohou způsobit zdravotní závadnost krmiv bude nutné brát v úvahu při analýze a řízení rizika jak v oblasti prvovýroby krmiv (v rozsahu správných praxí), tak případně u ostatních PKP např.: při tvorbě správných praxí, případně systému HACCP.

2. Protože jak v zemědělské prvovýrobě, tak u ostatních PKP jsou používána medikovaná krmiva, případně léčivé přípravky, na které se Zákon o krmivech nevztahuje. Přesto např.: obecný pojem „kontaminace“ se vztahuje rovněž na tuto oblast.

Jak výroba, tak použití zdravotně nezávadných krmiv je řízeno je řízeno jednak předpisy ES např.: oblast medikací je obsažena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, v platném znění, nebo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 stanovuje podmínky na hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu, která nejsou určena pro lidskou spotřebu. Veterinární problematika je také upravena vnitrostátními předpisy, jako jsou např.: Zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.


3. Protože pojem „zdraví zvířat“ je jednou z podmínek pro naplnění pojmu „welfare zvířat“ a protože některé ze zásad welfare zvířat mají úzkou spojitost s výrobou a používáním bezpečných krmiv, proto je nezbytné věnovat pozornost zdravotní nezávadnosti krmiv.

V případě zájmu PKP je možné problematiku zdravotní nezávadnosti krmiv rozšířit a specifikovat.