| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 18:54:06

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832839
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Správná praxe / Správná praxe v zahraničí
 
Správná praxe v zahraničí

GMP+

GAP

BRC

„Průvodce“ pro tvorbu správných praxí

ZELENÁ KNIHA KOM(2008)641 hovoří kromě jakosti a norem zemědělských produktů, či požadavků na hospodaření rovněž O SYSTÉMECH CERTIFIKACE JAKOSTI POTRAVIN/KRMIV.

Obecné principy certifikovaných systémů správných praxí (jakosti)

  • vlastníky certifikovaných systémů správných praxí jsou soukromé společnosti (např.: krmivářská odvětví), které kontrolují dodržování těchto systémů provozovateli krmivářských podniků (PKP)
  • dodržování těchto systémů je dobrovolným dvoustranným vztahem mezi certifikující společností a provozovatelem krmivářského podniku. Tento vztah je zpoplatněn.
  • v poslední době se certifikované systémy správných praxí orientují zejména na bezpečnost produktu. Jedná se o systémy, které zajišťují soulad s platnými právními předpisy.
Tyto systémy nejsou doplněny o speciální požadavky jakosti, ale přejímají základní požadavky legislativních předpisů a podrobně je pro účely hospodářských subjektů rozpracovávají. Tyto systémy pracují na systému analýzy rizika podle základních principů Kodex alimentarius, případně HACCP.
  • certifikované systémy správných praxí ale mohou rovněž zahrnovat jakostní ukazatele, normy, či dohodnuté požadavky obchodních partnerů
  • v rámci certifikovaných systémů je vytvářena dokumentace, tzv. „standardy“, a to pro jednotlivé prováděné činnosti – správné praxe
  • snahou certifikovaných systémů správných praxí je propojit systém od prvovýroby až ke konečnému spotřebiteli
Výhody certifikovaných systémů správných praxí br
- v mezinárodním obchodě mohou systémy certifikace sloužit k propagaci, že krmiva uváděná na trh jsou bezpečná
- pro spotřebitele znamená skutečnost, že se systémy opírají o certifikaci, další záruku, že mohou důvěřovat údajům uvedeným na etiketě
- systémy mohou být vytvářeny za účelem ochrany dobrého jména určitého podniku a snížení možného rizika a následků vyplývajících z jeho odpovědnosti.
- odběratelé krmiv se mohou spolehnout na certifikaci jakosti, která poskytuje další záruky vztahující se na dodávané produkty.

Neýhody certifikovaných systémů správných praxí
- systémy certifikace znamenají pro PKP určité náklady (členské příspěvky, kontrola třetí strany, certifikace, náklady na dodržování norem systému certifikace, tj., např.: náklady na analýzy; investiční náklady na modernizaci zařízení, aj.)
- vzhledem k tomu, že v současné době v ČR v rozhodující většině nejsou certifikované systémy propojeny v celém krmivářském a potravinářském řetězci, tak koncový spotřebitel nemůže být informován, že produkt je v celém řetězci „pod certifikovanoným systémem“, což může snížit realizační cenu produktu
- pokud se PKP do konkrétního systému nezařadí, může to pro jeho produkt znamenat vyloučení z některých odbytišť.
Zdůrazňujeme podporu Evropské Unie pro vývoj, šíření a používání správných hygienických praxí.

Evropská Komise /DG SANCO/ podporuje vývoj, šíření a používání jak Národních, tak Evropských průvodců správných praxí. Tyto návody/průvodci mohou být PKP používány na zcela dobrovolném základě.

Evropské „Návody“ pro tvorbu správných praxí byly vytvořeny společně s členskými státy EU. br
Stálá Komise pro potravinový řetězec a zdraví zvířat schválila tyto Evropské průvodce pro správnou praxi, které byly vytvořeny v souladu s článkem 22 Nařízení 183/2005, kterým byly dány požadavky na hygienu krmiv.