| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 18:08:41

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832812
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Správná praxe / Správná praxe a prvovýroba / Správná praxe a Cross-compliance / Krmivová bezpečnost
 
Krmivová bezpečnost

Podle článku 24 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 závisí jednotná platba na zemědělský podnik m.j na dodržování norem v oblasti bezpečnosti potravin/ bezpečnosti krmiv.
(pozn.: rozumí se potravinový řetězec, který v sobě zahrnuje rovněž krmivový řetězec)

Požadavky na bezpečnost potravin jsou v systému Cross-Compliance definovány zejména následující legislativou (podle Přílohy III. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003):

  • legislativa mající vztah k přípravkům na ochranu rostlin
  • legislativa mající vztah používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik
  • legislativa mající vztah k přenosným spongiformním encefalopatiím
  • legislativa mající vztah k bezpečnosti potravin
  • části legislativy welfare a zdraví zvířat, které mají vztah ke krmivům, či krmení zvířat
Ve smyslu bezpečnosti potravin je nutné, aby si zemědělci uvědomili „pilotní“ poslání NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin „Nařízení o bezpečnosti potravin“.

Nařízení o bezpečnosti potravin m.j. uvádí, že pro zajištění bezpečnosti potravin je nezbytné vzít v úvahu všechna hlediska řetězce výroby potravin jako celek, a to od prvovýroby a výroby krmiv až po prodej nebo dodávky potravin spotřebiteli, neboť každý článek může mít potenciální dopad na bezpečnost potravin,

Pro dodržení bezpečnosti potravin je nezbytné, aby zemědělci dodržovali nejen legislativu uvedenou v Cross-Compliance, ale také krmivářskou legislativu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv
definuje základní požadavky na hygienu krmiv, čímž se rozumí „ opatření a podmínky nutné pro kontrolu nebezpečí a zajištění vhodnosti krmiv pro spotřebu zvířaty, s přihlédnutím k zamýšlenému využití“.

Podle Nařízení o hygieně krmiv zemědělci (provozovatelé krmivářských podniků = PKP) dodržují pravidla pro hygienu krmiv. Tato pravidla jsou m.j. součástí správných praxí, které jsou PKP povinni dodržovat.

PKP (zemědělci) jsou rovněž povinni dodržovat podmínky a postupy zajištující dohledatelnost krmiv.