| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 17:34:28

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832786
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Bezpečnost krmiv a potravního řetězce / Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a vědecké výbory
 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a vědecké výbory

EVROPSKÝ ÚŘAD PRO BEZPEČNOST POTRAVIN (EFSA) A VĚDECKÉ VÝBORY
KOMISE /PANELY/

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA)
EVROPSKÝ ÚŘAD PRO BEZPEČNOST POTRAVIN (EFSA)

EFSA byl založen v roce 2002, jako důsledek potravinářských krizí v devadesátých létech minulého století, jako nezávislý zdroj vědeckých názorů na bezpečnost potravinového řetězce, jehož úkolem je zvyšování jak bezpečnosti potravin, tak vysoké důvěry spotřebitelů v potraviny.

EFSA je základním kamenem Evropské unie pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, zdraví a ochrany rostlin a dalších souvisejících oborech v celém potravinovém řetězci.

EFSA poskytuje komplexní nezávislé vědecké názory na bezpečnost potravinových a krmivových řetězců, což zahrnuje oblasti, které mají přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost potravinových a krmivových řetězců, na zdraví a dobré životní podmínky zvířat a ochranu rostlin.

EFSA se zaměřuje nejen na bezpečnost potravin, ale rovněž na úkoly v otázkách zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a ochrany rostlin.

EFSA vydává nezávislá vědecká stanoviska a názory pro Evropskou Komisi, Evropský Parlament a pro členské státy EU, a tím podporuje Evropský systém bezpečnosti potravin.

MZe ČR, odbor bezpečnosti potravin je vnitrostátní orgán s obdobným polem působnosti jako EFSA.

MZe ČR, odbor bezpečnosti potravin podporuje kontakty a výměnu informací mezi vědeckým personálem EFSA a vědeckými komisemi (Vědeckými výbory) na vnitrostátní úrovni.


Odkazy na vědecké výbory:

VÝBOR VÝŽIVY ZVÍŘAT

VĚDECKÝ VÝBOR VETERINÁRNÍ PRO BEZPEČNOST POTRAVIN

VĚDECKÝ VÝBOR PRO POTRAVINY


EFSA - VĚDECKÉ KOMISE (PANELY)

Vědecké komise (panely) EFSA jsou složeny z nezávislých vědeckých pracovníků z univerzit, výzkumných ústavů a národních úřadů pro bezpečnost potravin. Experti EFSA poskytují vysoce kvalitní vědecké poradenství evropským institucím, které následně rozhodují v zájmu ochrany spotřebitele, zvířat a rostlin.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil výroční zprávu za rok 2008 EFSA: Annual report 2008 (pdf, 3,8 MB, 108 stran). Rovněž bylo zveřejněno, že počet vědeckých výstupů EFSA se zdvojnásobil, byl spuštěn pětiletý strategický plán (2009–2013) a významně se rozšířila vědecká základna pro získávání a výměnu informací v Evropě i mimo ni. V roce 2008 EFSA dokončil 489 vědeckých stanovisek, zpráv, směrnic a vyjádření.