| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 18:55:01

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832840
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Archív aktualit - souhrn roku 2008

INFORMACE MZe ČR (WWW.MZE.CZ)
Informace MZe ČR pro provozovatele krmivářských podniků o Vyhlášce č. 356/2008, kterou se provádí Zákon o krmivech.
Informace MZe ČR pro provozovatele krmivářských podniků o doplňkových látkách ke konzervaci krmiv při použití v prvovýrobě.
►Pro zajištění bezpečnosti krmiv podle Nařízení o hygieně krmiv jsou PKP povinni dodržovat pravidla správných praxí, případně principů založených na zásadách HACCP.
►Nezbytným předpokladem pro dodržování správných praxí a HACCP je hodnocení rizika při výrobě a používání krmiv.
►Používáte pro hodnocení rizika informace ze Zprávy o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2007?
►Používáte pro hodnocení rizika informace ze Zprávy o činnosti systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2007?
►Pozor! Nález melaminu či dioxinu v krmivech. Přítomnost salmonel a olova v krmivech. Více informací zde.
INFORMACE K CIZORODÝM LÁTKÁM V KRMIVECH (KONTAMINANTY, NEŽÁDOUCÍ LÁTKY)
Melamin
►Již jsme Vás informovali o ROZHODNUTÍ KOMISE, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházejících nebo odesílaných z Číny.
►Informujeme Vás o výskytu melaminu v krmivech v Číně, USA a Kanadě.
►Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal v roce 2008 vědecký názor na Měď jako nežádoucí látka v krmivech.
►Zajímáte se o bezpečnost použití pesticidů? Evropský úřad pro bezpečnost potravin informuje o pesticidech, jakožto nežádoucích látkách v krmivech (a potravinách).
INFORMACE K ZAKÁZANÝM LÁTKÁM V KRMIVECH - BSE
Jaké jsou příčiny 15 případu BSE v Kanadě?
►Evropský úřad pro bezpečnost potravin publikoval v červenci 2008 informaci - Dva názory na testování BSE u skotu.
►Máte svůj názor na omezení použití rybích produktů v krmivech pro zvířata, nebo si myslíte, že krmiva, která mají vztah k BSE, by měla být zrušena? Výsledek hlasování zde.
INFORMACE K DOPLŇKOVÝM LÁTKÁM / PREMIXŮM DL
►Víte, že některé podmínky používání doplňkových látek jsou uvedeny v Anexu doplňkových látek?
Zajímají Vás důvody vzestupu prodeje a používání acidifikátorů krmiv pro zvířata?
►Znáte vědecký názor na používání mědi, jako doplňkové látky? Stručný výtah z Názoru Vědeckého výboru pro výživu zvířat o použití mědi v krmivech (SCAN 2003).
►Celý Názor vědeckého výboru SCAN 2003(anglicky) zde
►Informace o testování glycinových chelátů v krmivech, Selenu, chráněného proti degradaci v bachoru a rostlinných extraktů s vlivem na patogeny.
►NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 971/2008 a č. 976/2008, o novém použití kokcidiostatika jako doplňkové látky v krmivech.
INFORMACE K GMO
►GMO SÓJA A 2704-12 (ACS-GM005-3), jak jsme Vás již informovali, byla povolena zde
►Nově informace k GMO sóji, odrůdě MON-89788-1
►„Jakost (pozn.: rozuměj bezpečnost potravinového řetězce) je v oblasti obchodu nejlepší zbraní zemědělců v EU“ uvádí ZELENÁ KNIHA o jakosti zemědělských produktů, kterou vydala v říjnu 2008 Komise Evropských Společenství (KOM(2008)641.
► Upozorňujeme na tiskovou opravu Nařízení č. 183/2005 zde
► Úplné znění Nařízení č. 183/2005, o hygieně krmiv zde
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 956/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
► GMO sója A 2704-12 (ACS-GM005-3) je povolena. Rozhodnutí Komise č. 2008/730/ES) zde
► Velmi důležitá krmivářská vyhláška číslo 356/2008 Sb., která nahrazuje vyhlášku 451/2000, je ke stažení zde. Touto vyhláškou se provádí Zákon o krmivech 91/1996, o krmivech zde.
► Úplné znění zákona č. 166/1999 sb., o veterinární péči (Veterinární zákon) zde
► Vyhláška 344/2008, o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče zde
► Zákon 297/2008, kterým se mění zákon 120/2002, o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Zákon 297/2008 Sb., zde a Zákon 120/2002 Sb., zde
►Vyhláška 272/2008, o stanovení maximálních limitů reziduí v potravinách a surovinách zde
Legislativa ČR k rostlinolékařské péči.
► Zdravotně závadná siláž - odpověď na zaslaný dotaz zde
MELAMIN a jeho vztah k bezpečné výrobě krmiv (např.: v systému správné praxe GMP+).
► Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil stanovisko k riziku potravin s obsahem melaminu zde.
Zde je ke stažení Rozhodnutí Komise 2008/757/ES, které se týká kontroly melaminu v potravinách dovezených z Číny.
► Co znamenají písmena G.A.P.? Více informací na adrese zde.
► Znáte strukturu dokumentace a standardů G.A.P.? Více informací na adrese zde.
► British (britské) Retail (obchodní) Consortium (společenství). Více informací o BRC na adrese zde.
► Pozitivní nález BSE v Itálii. Celý článek zde.
► Legislativu k řízení rizika BSE lze nalézt na těchto webových stránkách zde.
► Českomoravským sdružením organizací zemědělského zásobování a nákupu a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství byly zpracovány tyto správné praxe:
Správná praxe při výrobě medikovaných krmiv
Kodex správné výrobní praxe snižující riziko výskytu salmonel v krmných směsích pro drůbež
Správná praxe pro posklizňovou úpravu obilovin, luštěnin a semen olejnin
a Správná praxe pro skladování a přepravu krmiv, doplňkových látek a premixů, HACCP, výroby premixů a krmných směsí určených zvířatům poskytujícím produkty pro výrobu potravin.
Více informací na adrese zde.
► Zavádíte HACCP v zemědělské prvovýrobě? Celý článek [soubor *.doc]. Stáhněte si Průvodce pro tvorbu HACCP [stáhnout zde *.pdf]
► Byly vydány tři nové legislativní normy, které se týkají závažné oblasti nemoci BSE a kterými se mění přílohy I, V, VII, VIII, X a XI Nařízení č. 1774/2002(pdf).. Jedná se o NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 523/2008 ze dne 11. června 2008, kterým se mění přílohy VIII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz krevních výrobků pro výrobu technických výrobků, a o NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 777/2008 ze dne 4. srpna 2008, kterým se mění přílohy I, V a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu a o NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 571/2008 ze dne 19. června 2008, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o kritéria přezkoumání ročních programů sledování týkajících se BSE.
► Víte co je nového v legislativě, která se týká silážních doplňkových látek? Celý článek [stáhnout zde *.doc] Plná verze NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008, o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek [stáhnout zde *.pdf] Článek uveřejněný v Krmivářství 4/2008 „Nové nařízení ES ke zkoušení doplňkových látek“
► Víte jaký je rozdíl mezi hygienou potravního, potravinářského a potravinového řetězce? [stáhnout zde *.pdf]
► Upozorňujeme na novelizaci zákona č. 166/1999 (vetrinární zákon) zákonem č. 182/2008 [stáhnout zde *.pdf]
► Zajímáte se o problematiku medikací v prvovýrobě? Pak klikněte [sem]
► Zajímají Vás informace o bezpečných krmivech ve světě? Např.: informace o bezpečnosti krmiv v USA? [soubor] , nebo o pohled na problematiku GMO v Británii? [soubor], nebo informace o uvolnění pravidel pro BSE v EU? [soubor] , či informace o způsobu zabránění oxidace v krmivech v Holandsku? [soubor]
► Připravili jsme pro Vás volný překlad GMP+ Standardu B1 - Výroba & zpracování krmiv pro chovná zvířata  [soubor *.doc]
Uveřejňujeme informaci o salmonelách v krmivech [odkaz]
► Monitoring salmonel v krmivech [odkaz]
► Zajímáte se o GMP? Víte proč a jak zavádět GMP? Víte proč případně certifikovat GMP? Právě na tyto, a další otázky spojené s GMP/GMP+ Vám odpovíme! [odkaz]
► Máte již úplné znění Zákona o krmivech? Zde je! Zákon č. 91/1996 Sb., v platném znění. [odkaz]
► Znáte fyzikální, chemická a biologická rizika u krmiv? Navštivte sekci Zdravotní nezávadnost krmiv [odkaz]
Sněti, plísně, mykotoxiny, skladištní škůdci - desinsekce. Dotazy a odpovědi č. 4 - 7 [odkaz]
Nevystavujete se postihu dozorových orgánů kvůli registraci podle Nařízení č. 183/2005 o hygieně krmiv ? Formuláře zde. [celý text]
► Článek MZe ČR pro provozovatele krmivářských podniků. [odkaz]
► Znáte novou strategii EU v oblasti zdraví zvířat (2007–2013) podle zásady „Prevence je lepší než léčba”? [soubor]
► Zkrmujete glycerol/glycerin? Podmínky zkrmování najdete v části Dotazy a odpovědi.  [odkaz]
► Víte co znamená "Cross-compliance" ? [odkaz]
► Zajímá Vás riziko při krmení hospodářských zvířat? Zde najdete obsahy
např. nežádoucích látek zjištěné v krmivech v roce 2006 [soubor]
► Vyznáte se v problematice GMO - geneticky modifikovaných krmiv? [odkaz]
► Stáhněte si "Sborník zásad správných praxí" [odkaz] [soubor]
► Zajímáte se o ochranu životního prostředí při chovu hospodářských zvířat? [odkaz]