| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 19:02:29

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832846
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Aktuálně


Pokud byste měli zájem o starší aktuality, nahlédněte do archívu aktualit.


Témata měsíce:

EFSA | Voda | Označování krmiv I | Nanotechnologie | Pet Food | Označování krmiv | Dohledatelnost |
   | Dietní krmiva | GMO | Kokcidiostatika | Mykotoxiny | Doprava | RASFFPROSINEC 2010 
  ZHODNOCENÍ DVOU LET ČINNOSTI PORTÁLU „BEZPEČNÁ KRMIVA“


Zhodnocení dvou let činnosti portálu bezpecna-krmiva.cz

Portál BK se v roce 2010 stal součástí koncepce Ministerstva zemědělství, jak je uvedeno v dokumentu „Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013“.


 

TÉMA MĚSÍCE: EVROPSKÝ ÚŘAD PRO BEZPEČNOST POTRAVIN (EFSA)


ÚVODNÍ SLOVO

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je základním kamenem Evropské Unie pro hodnocení rizika týkajícího se bezpečnosti potravin a bezpečnosti krmiv. Základním úkolem EFSA je vysvětlování hodnocení rizik pocházejících z potravin a krmiv a komunikace o tomto riziku. Základními pilíři práce EFSA je vysoká odbornost, nezávislost a transparentnost. Více ZDE

Panel FEDAP poskytuje nezávislá vědecká stanoviska na bezpečnost a/nebo účinnost aditiv, produktů, nebo substancí používaných k výživě zvířat. Více ZDE

Víte proč Panel FEEDAP(EFSA) vydává vědecké názory?
- co obsahuje vědecký názor?
- jaké informace z vědeckého názoru jsou pro chovatele zajímavé z ekonomického hlediska?
- zda jsou nějaké specifické požadavky na zkoušení doplňkových látek k silážování?
Odpovědi na tyto otázky naleznete ZDE

Víte jak může vypadat komerční sdělení o schválení a povolení doplňkové látky - Bactocellu pro selata?
Společnost Lallemand Animal Nutrition oznámila, že probiotikum Bactocell zajišťuje bezpečnost krmiva a střevní mikroflóry kontrolou růstu patogenů. Výsledkem je potvrzené snížení ceny pro farmáře, z důvodu omezení průjmů a zlepšení zdraví selat. Více ZDE

VĚDECKÉ NÁZORY (SEZNAM) – PANEL FEEDAP (2010)

Vše nejlepší v roce 2011 přeje uživatelům portálu BK EFSA

  EU KATALOG KRMNÝCH SUROVINPředstavitelé 39 evropských asociací krmivářského průmyslu, zahrnující dodavatele krmných surovin (KS), obchodníky, výrobce krmných směsí a farmáře přivítali oficiální schválení nové verze NÁVRHU „Katalogu KS“, který bude odeslán do Stálého výboru pro Potravinový řetězec a zdraví zvířat. Katalog obsahuje přes 500 krmných surovin s jasným popisem. To zajistí mezi operátory v krmivovém řetězci transparentnost, pečlivé označování a kooperaci mezi všemi uživateli.
Katalog krmných surovin je otevřený, což znamená, že krmné suroviny neuvedené v Katalogu smí být v EU uvedeny do oběhu a používány. Avšak provozovatelé krmivářských podniků uvádějící takovou krmnou surovinu do oběhu ji musí v tomto případě notifikovat ON_LINE do REJSTŘÍKU krmných surovin. Katalog tedy zůstává dobrovolným nástrojem, avšak operátoři musí být ve shodě s požadavky na označení KS, která je v Katalogu uvedena, pokud použijí názvy KS podle Katalogu. Katalog je v současné době pouze v anglické verzi a bude překládán do jazyků států EU, což bude mít nesporné výhody v krmivářském řetězci EU.
HLAVNÍ ZMĚNY
Předešlý seznam krmných surovin (KS) obsahuje méně, než 200 položek KS a pouze 17 způsobů jejich zpracování. Nový katalog bude obsahovat popis více jak 60 způsobů zpracování krmných surovin a seznam téměř 600 pečlivě definovaných krmných surovin, což zvýší jasnou deklaraci hranic mezi jednotlivými zpracovanými produkty krmných surovin a umožní na vnitřním trhu EU zjednodušení používání pravidel ustanovených v Nařízení 767/2009, ve spojení s Nařízením 454/2010 a Nařízením 939/2010.

Návrh nového katalogu krmných surovin ZDE

  REJSTŘÍK KRMNÝCH SUROVINNařízení (EC) No 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv, v článku 24 (6) uvádí, že osoba uvádějící na trh poprvé krmnou surovinu, která není uvedena v katalogu její použití okamžitě podle článku 26 odst. 1. oznámí zástupcům evropských krmivářských odvětví. Zástupci evropských krmivářských odvětví zveřejní na internetu REJSTŘÍK oznámení a pravidelně jej aktualizují. Více o rejstříku krmných surovin ZDE

GUIDE TO THE NOTIFYING FEED BUSINESS OPERATOR

  DOPLŇKOVÉ LÁTKYNěkteré doplňkové látky (DL) podle Nařízení 1831/2003 již nejsou nadále považovány za DL.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 892/2010 o statusu určitých produktů ZDE

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv ZDE

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 939/2010, kterým se mění příloha IV nařízení (ES) č. 767/2009 týkající se povolených tolerancí pro označování složení krmných surovin nebo krmných směsí podle čl. 11 odst. 5 ZDE

  SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE (GMP)Správná výrobní praxe je prostředkem pro zvyšování bezpečnosti při používání krmiv a nespornou výhodou provozu ve stále náročnější konkurenceschopnosti.

Evropský škrobárenský průmysl a Evropští průmysloví výrobci rostlinného oleje a proteinových krmiv se připojili k vývoji správných výrobních praxí (GMP). Více ZDE

European Code to good practice for the industrial manufacture of safe feed materials

GMP: Sectors: oilseed crushing, oil refining and starch processing

Portál BK Vás již v sekci Správná praxe m.j. informoval o Správných praxích v zahraničí, m.j. o systému, který byl znám pod zkratkou GMP+. V roce 2010 došlo k organizačním změnám ve společnosti, ale co je důležité, dochází k podstatné změně systému hodnocení a řízení bezpečnosti krmiv. Společnost se nyní představuje jako „The GMP+ Feed Safety Assurance scheme - GMP+ FSA“ (GMP+ schéma pro zajištění bezpečnosti krmiv). Více ZDE

Bude i čeština na stránkách GMP+? Polština je novým oficiálním jazykem GMP+ International. Více ZDE

Další informace: www.gmpplus.org

  ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST KRMIVAntibiotika v krmivech
Jistě se již mnohý z Vás setkal se situací, kdy lékařem předepsaná antibiotika byla na baktérie způsobující nemoc neúčinná a pacient musel užívat jiná antibiotika. Jedním z důvodů mohla být tzv. rezistence (odolnost) baktérií na antibiotika, řečeno jinými slovy - podaný antibakteriální lék bakterie způsobujících nemoc nezabije, ani nezpomalí jejich růst. Mezi prokázané důvody vzniku rezistence patří rovněž tzv. preventivní použití léčiv, včetně medikace krmiv.

Portál BK Vás již informoval o problematice používání antibiotik v krmivech.

Níže uvedené články Vás informují o různém přístupu používání antibiotik ve výživě zvířat. Preventivní podávání antibiotik se děje zejména prostřednictvím napájecí vody, nebo medikovanými krmivy.

Některé společnosti v Holandsku nebudou od 1.1.2011 vyrábět a používat medikovaná krmiva

Polovina antibiotik vyrobených v Číně je zkrmována zvířatům

Chceme antibiotika v krmivech?

Bez antibiotik: Zpět do středověku

Pesticidy v krmivech
Portál BK Vás pravidelně informuje o řízení rizika pesticidů v krmivech. Portálem BK zveřejněný dokument CAC/RCP 1-1969, REV. 4 – 2003 rovněž uvádí pro producenty potravin živočišného původu povinnosti, jako jsou např.:
- do provozu by neměly být přijaty materiály a ingredience, např.: pesticidy, které nemohou být normálním výběrem, nebo procesem redukovány na přijatelnou úroveň
- zavedení opatření ke kontrole kontaminace např. z pesticidů, veterinárních přípravků, nebo dalších látek užívaných při primární produkci

V souvislosti s odhalováním možných reziduí i v krmivech informujeme o:

VÍCELETÉM KONTROLNÍ PLÁNU (2010 - 2012) PRO REZIDUA PESTICIDŮ V ČR

Nařízení o přípravcích na ochranu rostlin č. 1107/2009

Mykotoxiny a krmiva
Problematice mykotoxinů v krmivech věnoval portál BK již samostatné téma, včetně informace pro primární produkci, jak se vyhnout fusáriové kontaminaci.

Nově přinášíme informace o infekci zvané head blight

Mykotoxiny a zdraví zvířat: pokračující výzva

Hlavním cílem pečlivého uskladnění obilovin je udržení jeho jakostních parametrů a hodnot po sklizni a sušení. Kvalita obilovin nemůže být zlepšena v průběhu skladování. Obiloviny, které nejsou pečlivě sklizeny a sušeny jsou nízké kvality, bez ohledu jak dobře jsou následně skladovány.
Více /anglicky/ ZDE

www.allaboutfeed.net

Zajímavá rovněž může být ukázka informace, o stažení kontaminovaného krmiva aflatoxiny z trhu, které zasáhlo 19 států v USA. Dokument uvádí m.j. označení a hmotnost vyrobených a stahovaných šarží krmiva pro psy.

BSE
Zákaz krmení masokostní moučkou stále platí

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na období 2010–2015

  Výživa zvířatPro zájemce o novinky z oblasti výživy zvířat přinášíme několik nových informací (v angličtině), které se týkají
- organické formy zinku;
- organické formy aminokyselin stabilizující vitamíny v premixech;
- speciálního krmiva snižujícího tvorbu metanu;
- vlivu xylanázy na DDGS v krmné dávce pro brojlery;
- globálního standardu pro stanovení ADF a NDF;

Bezpečná Výživa zvířat je jednou z oblastí, které bychom chtěli věnovat v roce 2011 zvýšenou pozornost.

  RASFFUpozorňujeme na aktualizaci informací RASFF .

Rok 2010. Zjištění RASFF v týdnech 42 až 49.

Upozorňujeme na aktuální nálezy zjištění, jako je např. zjištění Salmonela, enterobakterie v krmných surovinách:
- ve žvýkačkách pro psy z Brazílie
- v kukuřičném glutenu z Francie
- v sóji z Itálie
- v rybí moučce z Dánska, Peru, Velké Británie, Polsko
- ve žvýkačkách pro psy z Indie, v ŘEŠ z Belgie a v SES z Itálie
- v hydrolyzované péřové moučce z Velké Británie
- řepkovém semenu z Německa,
- v řepkových pokrutinách z Ruska
- ve žvýkačkách pro psy z Indie, Německa, Srí lanka, Švýcarska
- v sójovém extrahovaném šrotu z Brazílie, Německa a Argentiny
- v sójovém proteinovém koncentrátu z Itálie
- v živočišném proteinu z Holandska
- v salámech pro psy z Belgie
- drůbeží moučce z Německa a Španělska

Dioxiny:
- v jodidu vápenatém (premix) z Indie
- v garnátové moučce z Maroka

Antibiotika:
- příliš vysoký obsah salinomycinu v doplňkovém krmivu pro drůbež z Belgie

Aflatoxiny:
- v podzemnici olejné z Brazílie
- opakovaně v krmivech pro ptáky – domácí zvířata

Těžké kovy:
- v síranu zinečnatém z Itálie

  DotazyUpozorňujeme na aktualizované odpovědi na dotazy č. 52 až 62 .

ZÁŘÍ 2010 
  TÉMA MĚSÍCE: INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
  KVALITA KRMNÉ DÁVKY A NAPÁJECÍ VODY


Hygienické požadavky na napájecí vodu

Napájecí (exogenní) voda má rozhodující vliv na užitkovost i zdraví zvířat, a proto musí být dostupná zvířeti ad libitně v průběhu celého dne. Celková spotřeba vody závisí nejen na užitkovosti zvířat, plemeni, věku, způsobu chovu, ale také na teplotě prostředí. V závislosti na složení krmné dávky se mění i denní potřeba vody (4–6 l/kg sušiny krmné dávky). Z hygienického hlediska je nezbytné, aby byla k dispozici vhodná napájecí koryta (délka 8 cm, s hloubkou 15–30 cm, a vhodnou výškou 60–80 cm. Současně je nezbytné, aby se vyloučila nežádoucí kontaminace vody (mikrobiologicky, chemicky). Jednotlivá zvířata upřednostňují určité typy napáječek. Frekvence příjmu vody zvířaty závisí na počtu napáječek, teplotě prostředí a RV vzduchu. Vzhledem k vysoké celkové dávce je nezbytné, aby měla charakter pitné vody, tzn. musí:
- být zdravotně nezávadná (chemicky i mikrobiologicky),
- mít osvěžující efekt (teplota 13–15°C), při kterém se současně omezuje růst a množení škodlivých mikroorganismů,
- hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 5,5–7,5 (mezní hodnota pH 9,5),
- pravidelné čistění napáječek (1–2 dny, resp. vhodné umístění cisterny skotu na pastvinách do přirozeného stínu,
- zabránit nekontrolovatelnému napájení z přirozených rezervoárů (nebezpečí rozšíření parazitárních onemocnění),
- napáječky musí splňovat požadavky nejen na hygienický stav vody, ale také na plynulý a vysoký příjem,
- voda je zpravidla přijímána na začátku cesty (před dojením nebo až na cestě u krmiva).

Poznámka: Dusičnany jsou součástí průmyslových hnojiv. Z polí se dostávají do vody. Ve střevech se mohou redukovat na dusitany. Bakteriálním působením se mění na dusitany (nitrity), které ohrožují zvířata anebo i malé děti methemoglobinemií (železo v hemoglobinu je oxidováno na Fe3+, které už nemůže přenášet kyslík) a živočich se může zadusit („modrání“).
U dospělého jedince je toto nebezpečí menší, protože má enzym (methemoglobinreduktáza), který je schopen železo zpětně redukovat na dvojmocné.
Zdroj agroweb.

Funkce a význam vody pro prasata

O vodě se často hovoří jako o zapomenuté živině, její význam byl odborníky odjakživa zatlačován do pozadí ostatními živinami. Je to pozoruhodné, zvláště když si uvědomíme, že voda je zastoupena při všech životních funkcích a tvoří téměř 70 % tělesné hmoty dospělého jedince. Je nejdůležitější součástí těla zvířete. Pokud se užitkovost prasat ve střediscích živočišné výroby potýká s nezdarem, chovatelé zřídkakdy uvažují o vodě jako o možné variantě neúspěchu. Chovatelé, stejně tak jako veterináři, obvykle hledají příčiny zhoršené užitkovosti v krmení, ve zdraví nebo ve stájovém prostředí. Odhad příjmu krmiva a vody na krmný den a denní potřeba vody pro prasata jsou uvedeny v článku.

Napájení skotu

Článek pojednává o denní spotřebě vody telete, jalovice, dojnice, čím je spotřeba vody ovlivněna a doporučuje vhodná napajedla pro dojnice.

Okyselená napájecí voda zvyšuje užitkovost drůbeže

Úprava napájecí vody může být vhodným postupem pro zlepšení užitkovosti zvířat, léčbu nemoci nebo zlepšení kvality podestýlky. Úprava napájecí vody organickými kyselinami zlepšuje zdraví zvířat a udržuje napáječky bez bakterií. Podrobnosti v následujícím článku.

Návrh metodiky pro posouzení kvality vody na ekofarmě

Metodika stanovení úrovně welfare na ekofarmě vychází z platné legislativy pro ekologické zemědělství. Základní podmínky jsou stanoveny platnou legislativou a tato metodika pomůže vyhodnotit různé úrovně vytvářených podmínek pro chov skotu. Jsou vypracována hodnotící kriteria, která jsou v chovu hodnocena a známkují se jako ve škole od 1 do 5. Mimo jiné se posuzuje: kvalita vody, množství vody, technologie napájení a další znaky. Podrobně v následujícím článku.

Chemické a fyzikální vlastnosti vody pro chov ryb

Rybniční voda má poskytovat dobré prostředí rybám i organismům, které jsou rybí potravou. V následujícím článku jsou uvedeny chemické a fyzikální vlastnosti, které by měla vykazovat dobrá rybniční voda.

ČERVEN 2010 
  Dotazy a odpovědi  

Chcete vědět, zda Uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodoržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

  TÉMA MĚSÍCE: OZNAČOVÁNÍ KRMIV Z POHLEDU NOVÉ EVROPSKÉ LEGISLATIVY


Označování krmiv je velmi složitou a problémou oblastí z pohledu bezpečnosti krmiv, která způsobuje krmivářské veřejnosti řadu problémů. O této skutečnosti svědčí nejenom to, že více jak 50% ze zaslaných dotazů, na které bylo prostřednictvím portálu BK reagováno , se týkalo označování krmiv, ale také to, že označováním krmiv již bylo jedním z "TÉMAT MĚSÍCE".

Nabízená aktualizace portálu BK je tentokrát zaměřena na velmi důležité Nařízení ES č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv.
Portál BK na vzniklou situaci reaguje tak, že celé krmivářské veřejnosti poskytuje základní informace o průběhu přípravy tohoto nařízení tak, aby všichni provozovatelé krmivářských podniků obdrželi takové informace, které zabezpečí bezproblémové zavedení nových legislativních požadavků na označování krmiv do každododenní praxe.

V „Důvodové zprávě Evropské Komise (2008)“ k návrhu Nařízení „o uvádění do oběhu a označování krmiv“ je m.j. uvedeno, že cílem konsolidace, revize a modernizace směrnic o oběhu a označení krmných surovin a krmných směsí je zjednodušení stávajících pravidel. Nicméně zjednodušení nesmí ohrozit vysokou úroveň ochrany zdraví zvířat a musí zajistit vysokou úroveň bezpečnosti krmiv a potravin.
Etiketa slouží jednak pro účely prosazování, sledovatelnosti a kontrol, jednak k předávání informací uživatelům. Protože se jedná o zásadní prostředek komunikace mezi prodejcem a kupujícím, mělo by být označení co nejjednodušší a nejjasnější. Povinné požadavky by měly být srovnány s tím, co je nezbytné, aby se průměrný uživatel mohl informovaně rozhodnout.

Evropská Komise přijala nařízení pro novou krmivářskou legislativu. Základem této nové legislativy je návrh z roku 2008, který značně zjednodušuje současná pravidla a jistě bude nápomocen poskytnout inovaci a konkurenceschopnost v evropském krmivářském sektoru. Rovněž se očekává, že to povede k více jednotnému a jednoduššímu obchodování snižováním administrativních zákazů pro provozovatele krmivářských podniků.

Ing. Josef Svoboda CSc., prezentoval informaci k novému nařízení nazvanou: EVROPSKÁ KOMISE ZJEDNODUŠUJE A ZPRŮHLEDŇUJE LEGISLATIVU, KTEROU SE ŘÍDÍ OZNAČOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ KRMIV NA TRH.

Celý název nové legislativy na označování krmiv zní: "NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES".

  SPRÁVNÁ PRAXE A OZNAČOVÁNÍ KRMIV


V sekci Správná praxe jsme se již zabývali správnými praktickými postupy v zemědělské prvovýrobě a přinesli jsme informace co rozumíme pod pojmem správná praxe v ČR a v zahraničí.

Poprvé se na tomto portále setkáváme se situací, že správná praxe je zpracována rovněž pro označování krmiv. Další informace jsou uvedeny v článku „Kodex správné praxe pro označování krmiv“ autorů Zedník, Zeman, Harazim.

Pro označování premixů již byl takovýto "Kodex" na úrovni EU vypracován.
Kodex správné praxe pro označování premixů je ke stažení ZDE.

Jedním z požadavků nového nařízení o označování krmiv je rovněž požadavek na to, aby každé tvrzení, které je v označení uvedeno, bylo prokazatelné. Jinými slovy můžeme říct, že uživatel krmiva je legislativně chráněn tak, že údaji v označení nesmí být uveden v omyl.
Jak se s obdobnou problematikou – tzv. zdravotních tvrzení - vyrovnávají v oblasti označování potravin, zejména potravinových doplňků, uvádíme níže. Důvodem je skutečnost, že je možné v budoucnu předpokládat určitou paralelu rovněž v krmivech, a to např.: u tzv. "dietních krmiv" , na něž se nová legislativní pravidla o označování rovněž vztahují.

Chaos ve značení potravin

Iniciativa v USA volající po změně v používání zdravotních a funkčních tvrzení o potravinách.

Obama vyzval k aktualizaci legislativy týkající se bezpečnosti potravin

Seznam zakázaných nutričních a zdravotních tvrzení ve Švédsku

Druhá série stanovisek EFSA ke zdravotním tvrzením

Pilulky a kapsle z chmele pro zvětšení poprsí

Rozšíření seznamu nutričních tvrzení

Nařízení Komise (ES) č.1167/2009: zamítnutí čtyř zdravotních tvrzení

Konsolidovaný seznam zdravotních tvrzení (4262 tvrzení)
zdroj:www.bezpecnostpotravin.cz

Již jsme Vás informpvali o některých správných praxích v zahraničí.
V USA se někteří operátoři krmivářského odvětví vypořádali se správnou praxí tak, že se stali součástí Certifikačního programu pro bezpečná krmiva/potraviny,, které má pomáhat americkým obchodníkům poskytnout evropským zákazníkům s krmivy nástroj, který by demonstroval shodu s evropským nařízením, které se týká hygieny krmiv,tj. Nařízením EU 183/2005, které vyžaduje schválení systému HACCP.

  KRMNÉ SUROVINY A POŽADAVKY NOVÉ LEGISLATIVY


Portál BK v sekci Výživa a krmení standartně nabízí možnost zaslání dotazů zaměřených k výživě jednotlivých kategorií hospodářských (i domácích) zvířat. Základní komponentou všech krmiv jsou krmné suroviny.
V současné době se používání (i označování) krmných surovin řídí Zákonem o krmivech a prováděcí vyhláškou. Nové nařízení o označování krmiv však zavádí nový atribut, a to „Katalog krmných surovin“, čímž národní pravidla (legislativa) pozbudou platnosti a rovněž oblast krmných suroviny se zače řídit evropským právem.

Portál BK poprvé informuje o přípravě nového katalogu krmiv, které v článku „Informace o katalogu krmných surovin“ poskytují autoři Zedník, Zeman, Harazim.
Informativně uvádíme "NÁVRH Katalogu krmných surovin - EN" , který je stále ve vývoji zpracování změn a doplňků.

  DOPLŇKOVÉ LÁTKY, KONTAMINACE KRMIVOVÉHO ŘETĚZCE


Portál BK již informoval o toxikologických rizicích kadmia v souvislosti s výživou zvířat. Protože limity v krmivech jsou často odvozovány od toxikologických limitů obsažených v potravinách, tak podáváme informaci o takovémto toxikologickém hodnocení kadmia.

Clenbuterol: nově se objevující riziko
Priority v posuzování bezpečnosti aditiv
zdroj:www.bezpecnostpotravin.cz

O možných rizicích reziduí používaných antibiotik se dočtete ZDE.

  RASFF


Upozorňujeme na aktualizaci informací RASFF .

Rok 2010. Zjištění RASFF v týdnech 10 až 24.

Upozorňujeme na nález Salmonelly v krmných surovinách:v řepkovém semenu v ČR;v rybí moučce z Peru; v sójovém extrahovaném šrotu z Brazílie, Německa a Argentiny; v sójovém proteinovém koncentrátu z Uruguaje; ve lněných pokrutinách z Ukrajiny; v rybí moučce z Maroka a v produktech ze skotu a ovcí z Turecka.

Upozorňujeme na nálezy - přítomnost svalových vláken v kompletním krmivu pro selata z Holandska;fragmenty kostí suchozemských zvířat v rybí moučce z Německa; příliš vysoká molekulární hmotnost (> 10000 dalton) hydrolyzovaného drůbežího proteinu z Německa; nepovolené živočišné složky v rybí moučce z Indie; zpracované živočišné proteiny (sprejově sušená plazma) v doplňkovém krmivu pro laktující zvířata z Francie a Holandska a příliš vysoká molekulární hmotnost (> 10000 daltonů) hydrolyzovaného drůbežího proteinu z Německa.

Upozorňujeme na zjištění Dioxinů v sušené moučce z Irska a ve vitaminu A z Číny ; na zjištění Aflatoxinů v podzemnici olejné z Indie a na zjištění neautorizované genetické modifikace v řepkovém extrahovaném šrotu z Německa.

Dotazy  18.6.2010 byly přidány odpovědi na Vaše poslední dotazy (45 - 48).

DUBEN 2010 
  Dotazy a odpovědi  


Chcete vědět, zda Uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodoržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

  NANOTECHNOLOGIE A BEZPEČNÁ KRMIVA  


BEZPEČNOST KRMIV A NANOTECHNOLOGIE

  Evropská Komise - Nanotechnologie – Bezpečná krmiva  


Evropská Komise prezentovala velmi zdařilý dokument „Nanotechnologie – Inovace pro zítřejší svět“, kde názornou formou např. na zvířatech; v přírodě; různých materiálech; elektronice; v dopravě a v oblasti lidského zdraví uvádí možná rizika při používání nanotechnologií.

V publikaci je rovněž uvedeno, že dosud existuje jen málo poznatků o bezpečnosti nanočástic, takže otevřené otázky ve vztahu k bezpečnému používání musí být co nejdříve zodpovězeny odpovídajícími pokusy nanovýzkumníků a toxikologů. Přesto se zdá, že riziko je zvládnutelné, jelikož nanočástice jsou ve volné přírodě mimořádně „lepivé“. Proto se rychle nabalují do větších chuchvalců, s nimiž si organismus bez problémů vypořádá. O mnoha nanočásticích se již také ví, že nejsou zdraví škodlivé. Stručný výtah „Nanotechnologie – Inovace pro zítřejší svět".

  EFSA – nanotechnologie – bezpečnost krmiv  


Stručný výtah vědeckého názoru EFSA „Potenciální rizika bezpečnosti potravin a krmiv pocházející z nanověd a nanotechnologií“, který deklaruje, že nanotechnologie nabízejí v oblasti krmiv velké množství aplikovaných možností, zejména při jejich technologické výrobě/zpracování; při zlepšování bezpečnosti materiálů, které přicházejí do kontaktu s krmivy/potravinami, jako jsou obaly; při monitorování čerstvosti a kvality; při zabezpečení sledovatelnosti a bezpečnosti produktu; při modifikaci chuti, struktury, senzoriky; konzistence a obsahu tuku a pro lepší absorpci živin.

Plná verze dokumentu (EN) "The Potential Risks Arising from Nanoscience and Nanotechnologies on Food and Feed Safety" je ZDE.

  Krmiva a nanotechnologie v České republice  


Česká společnost pro nové materiály a technologie v publikaci „Nanotechnologie v ČR v roce 2008“ uvedla, že: „Nanotechnologie, nanověda, nanomedicína, nanomateriály, nanoelektronika, jsou výrazy, které už zdomácněly nejen v odborných kruzích, ale zabydlují se též ve sdělovacích prostředcích. Studium a aplikace jevů a technologie vytváření struktur v rozměrech nanometrů se na celém světě podporuje v nebývalém rozsahu z veřejných prostředků a je středem pozornosti soukromých společností“. Pro informaci uvádíme z citovaného dokumentu stručný přehled. Tento přehled se vztahuje k citovaným nanotechnologiím, které jsou zkoumány v biologické oblasti, a které mohou být rovněž aplikovatelné v potravinovém řetězci, potažmo v krmivářském odvětví.

Celý dokument „Nanotechnologie v ČR v roce 2008“ je ke stažení ZDE.

PARAMAGNETICKÉ ČÁSTICE studuje RNDr. Vojtěch ADAM, PhD. a spolupracovníci z Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o magnetizovatelné částice (MPs – magnetic particles), které pronikají do všech vědeckých odvětví. Nalézají využití hlavně v izolaci, separaci a transportu od nukleových kyselin, proteinů až po celé buňky. Široké uplatnění nalézají v biomedicínských a biotechnologických oborech, které využívají produkty od laboratoří (chemických, fyzikálních, biofyzikálních, fyzikálněchemických až po laboratoře zaměřené na studium materiálů) zabývající se synthesou a různých modifikací povrchu MPs. Tímto MPs propojují jednotlivé vědecké disciplíny. Mezi první práce popisující aplikaci magnetických částic pocházejí z počátku 60 let 20 století, kdy H.A. Lowenstam použil biochemicky precipitovaný magnetit, sloužící jako radula zubů chitonů. V roce 1975 R. Blakemore objevil bakterii Magnetospirillum gryphiswaldense, která je schopna vytvářet sférické krystaly magnetitu (Fe3O4) o velikosti 50 nm. Bakterie vytváří řetízky magnetických částic, které ji slouží k tomu, aby byla vyrovnaná souběžně se zemským magnetickým pólem. Bylo zjištěno, že tyto bakterie plavou na severní polokouli vždy k severu zatímco na jižní polokouli je tomu naopak. V současnosti jsou tyto bakterie velkým středem zájmu. Od poloviny 70 let se pak MPs naplno začaly rozšiřovat hlavně v biologických a medicínských oborech.

  Praktické využití nanotechnologí v zahraničí  


Oblasti, kde se můžeme setkat s nanotechnologiemi v živočišné produkci jsou detekce patogenů viz přehledné články Use of magnetic techniques for the isolation of cells a Immunomagnetic separation of Escherichia coli O26, O111 and O157 from vegetables; veterinární medicína; zlepšování krmiv; snižování zatížení odpady; plemenitba zvířat a kontrola zachování kvality při uvedení do oběhu.

Kontrola nepříjemného zápachu je jen jedna z mnoha možností produktu vyrobeného pomocí nanotechnologie. Další výhody používání jsou: zlepšující konverze živin a šetření nákladů na krmiva.

„Inteligentní krmiva pro drůbež“ jsou krmiva, která odstraňují patogeny z organismu bez použití antibiotik tak, že existuje velmi malé riziko vzniku rezistence“.

Využívání nanotechnologií, založených na částicích 800krát tenčích než lidský vlas, si našlo svou cestu i do potravinářského průmyslu. Britský tisk však se znepokojením informuje o vyšetřování parlamentní komise, která došla k závěru, že velké potravinářské společnosti vývoj a používání dostatečně nevyzkoušených technologií tají před zákazníky. Více ZDE.
Český server www.nanotechnologie.cz podrobně komentuje tuto Britskou zprávu v článku Nanotechnologie a potraviny.

  Nanotechnologie - další informace  


Svět biotechnologií – 2009
Svět biotechnologií 2010
Nanotechnologie v potravinářském sektoru
Důsledky nanotechnologie pro bezpečnost potravin II
Středisko pro bezpečnost nanotechnologie
Nano Archive
Nanotechnologie v potravinářské vědě a technologii
Využití nanotechnologie k detekci prionů
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

  Bezpečnost potravinového řetězce  


Vládou ČR byl projednánk klíčový dokument České republiky v oblasti bezpečnosti potravin Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 - 2013.
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

  RASFF  


Upozorňujeme na aktualizaci informací RASFF .

Rok 2010. Zjištění RASFF číslo 1 až 38.

Upozorňujeme na nález Salmonelly Havana v řepkovém extrahovaném šrotu z České republiky, který byl notifikován Rakouskem. Jako závažný nález lze hodnotit zjištění Dánských úřadů při hraniční kontrole o obsahu péřové moučky v rybí moučce původem z Číny.Více ZDE.

Dotazy.  Odpovědi na došlé dotazy si můžete prohlédnout zde. Nové jsou dotazy 39 až 44, které se týkají označování krmných surovin;zkrmování krmných tuků; složení krmiv pro domácí zvířata; zkrmování močoviny skotu a rozdílů v obsahu živin mezi živočišnými a rostlinnými krmivy. Přejít na dotazy a odpovědi.

PROSINEC 2009 
  Téma měsíce : Bezpečná krmiva pro výživu domácích zvířat - PET FOOD  Domácí zvířata a Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydává dokumenty, z nichž některé se mohou týkat rovněž výroby krmiv pro domácí zvířata.

Kobalt je doplňková látka a její použití v krmivech pro domácí zvířata se řídí Nařízením č. 1831/2003. Maximální obsah kobaltu, tj. 2 mg/kg kompletního krmiva s obsahem vlhkosti 12 % se vztahuje rovněž na kompletní krmiva PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA.
Rovněž je nutné při výrobě krmiv pro domácí zvířata respektovat legislativní podmínky použití manganu.
Při výrobě krmiv pro domácí zvířata jsou používány např. produkty z obilovin. Tyto produkty musí být prosté látek, jako jsou např. pesticidy.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin, resp. Panel pro doplňkové látky (FEEDAP) vydal Vědecký názor na užití sloučenin kobaltu (Co), jako doplňkové látky ve výživě zvířat (Výtah CZ).
Scientific Opinion on the use of cobalt compounds as additives in animal nutrition.

Vědecký názor EFSA týkající se chalátu manganu, analogu metioninu (Mintrex®Mn).
Consumer safety of a manganese chelate of hydroxy analogue of methionine (Mintrex®Mn) as feed additive for chickens for fattening.

Závěr EFSy, který se týká přezkumu, který byl zaměřen na hodnocení rizika pesticidu aktivní substance chlorthal-dimethylu.
Conclusion regarding the focussed peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorthal-dimethyl.

Výroba bezpečných krmiv pro domácí zvířata.  Federace evropských výrobců krmiv pro domácí zvířata (FEDIAF) poskytuje široký a pečlivě připravený produkt, jehož účelem je zajistit dlouhý, zdravý a aktivní život pro 55 miliónů zvířat chovaných v domácnostech po celé Evropě. Kvalita, bezpečnost, vyváženost živin a chutnost krmiv, včetně cenové přijatelnosti – to jsou nejdůležitější hodnoty, jak pro majitele domácích zvířat, tak pro FEDIAF.

Příručka správné praxe pro výrobu bezpečných krmiv pro domácí zvířata.
Guide to good praktice for the manufacture of safe pet foods.

Holandský sektor výrobců krmiv pro domácí zvířata si přál, aby měl důvěryhodné a efektivní certifikační schéma kvality určené pro sektor domácích zvířat.
„GMP+ standard B 8 pro výrobu a obchodování s krmivy pro domácí zvířata (DZ)“ byl vyvinut v roce 2003 na základě požadavků sektoru výrobců krmiv pro DZ s cílem zajistit bezpečnost krmiv pro domácí zvířata.
GMP+ Standard B 8 Production of and Trade in Pet Foods.

Anglická Asociace výrobců krmiv pro domácí zvířata je obchodním orgánem reprezentující anglické výrobce krmiv pro domácí zvířata. Asociace reprezentuje 56 členských organizací, které pokrývají přes 90% anglického trhu. Poslání a cíle asociace.
Asociace výrobců krmiv pro domácí zvířata zveřejnila publikaci „Obezita domácích zvířat“, ve které v závěru uvádí 3 hlavní zásady pro omezení obezity:
1. Pravidelným monitoringem tělesné hmotnosti a kondice domácích zvířat mohou chovatelé podpořit jejich zdravý život.
2. Domácí zvířata mají neuvěřitelně pozitivní vliv na jednotlivce a prostředí tím, že pomáhají lidem snížit hmotnost, zvyšovat tělesnou zdatnost rodiny a snižovat úroveň stresu.
3. Na konci dne, když chovatelé mají své mazlíčky ve svém náručí mohou pozitivně ovlivnit jejich zdraví a dobrou pohodu dnes, né tedy zítra, nebo příští týden, ale v tento okamžik.

Dr. George Collings uvedl, že domácí zvířata nemají být překrmována. Přibližně mezi 40 a 50% domácích zvířat je překrmováno a 15 až 20% z nich je obézní. Tato nadváha vede k mnoha zdravotním komplikacím v kyčlích, které mohou vést k onemocnění kloubů. Autor pokládá otázku, co lze dělat? Uvádí, že informace uvedené na obale krmiva jsou velmi důležité, ale není to všechno. Spotřebitel musí být velmi dobře vzdělán a informován o tom co a jak dělat. Některé obaly uvádějí tvrzení „méně aktivní; méně kalorické, nebo výživné“. Krmiva pro domácí zvířata s názvem „light“ musí mít specifický obsah kalorií. Chovatel musí používat tyto informace tak, aby udržoval zdravou hmotnost u svého mazlíčka, která mu byla doporučena specialistou na výživu zvířat.
Celý článek ZDE.

RASFF a bezpečná krmiva pro domácí zvířata.  Notifikace v systému rychlého varování (RASFF). Z celkových 64 notifikací (za 40 až 49 týden ) bylo pět notifikací, které se týkaly krmiv pro domácí zvířata, a to: Salmonella spp. v krmivu pro domácí zvířata z Indie (2x); Salmonella Meleagridis v krmivu pro domácí zvířata v podzemnici olejné z Argentiny; Salmonella a příliš vysoký obsah Enterobacteriaceae v krmivu pro domácí zvířata v sušených žebrech z Nového Zélandu a nepovolená GM (GS020 35S) v krmivu pro domácí zvířata z USA.

Upozorňujeme na aktualizaci informací RASFF za období od 40 týdne 2009 do 49 týdne 2009.

Dotazy.  Upozorňujeme na aktualizované odpovědi na dotazy č. 31, 32; 33; 34; 35; 36 a 37, které se týkají krmiv a krmení domácích zvířat.

Bezpečnost krmiv pro domácí zvířata – další informace.  Společnost PetSmart (USA) oznámila, že stáhla z oběhu sedm typů krmiv pro domácí zvířata – sušenek (Great Choice dog biscuits) z důvodu přítomnosti salmonel. Prodejce řekl, že zasažené produkty byly vyrobeny z pasty burských oříšků vyrobené společností Peanut Corp. of America. Krmiva jsou nyní podrobena zkoušení státním úřadem na obsah salmonel. Společnost PetSmart uvedla, že nesdílí žádné obavy z onemocnění psů inkriminovaným krmivem pro psy.

Pokud se jedná o jednosložkové maso v původním stavu určené pro zkrmování domácím zvířatům, tak se nejedná o kompletní, doplňkové, či minerální krmivo ve smyslu Zákona o krmivech.

Principy výroby krmiv pro domácí zvířata v USA.

Rostlinná potrava pro domácí zvířata – názor Dr. Danny Joffem.

Osteoartritida – onemocnění starších psů.

Zlepšování funkce mozku starších psů pomocí krmiv.

Doplňkové látky.  Registr aditiv do živočišných krmiv v EU: 63. aktualizace.
EFSA se vyjádřil k šesti potravinářským barvivům.

Kontaminace.  Maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech.
Antimikrobiální rezistence: aktivity Evropské komise.
Kukuřice: pozor na fuzária!
Zvýšené riziko mykotoxinů.

Welfare, zdraví zvířat, biologické nebezpečí.  Situace ve výskytu BSE v ČR.
Značení welfare zvířat.
Monitorování a testování přežvýkavců na přítomnost TSE v EU v roce 2008.
Veterinární programy 2010 v EU.
Nový způsob ošetřen semen pro ochranu rostlin před škůdci.
zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

GMO.  Konference EFSA ke GMO.
Veřejná diskuse ke GM řepce olejné (Ms8, Rf3, Ms8xRf3), obnova autorizace.
Veřejná diskuse ke GM kukuřici (Maize Bt11xGA21).
Postup schvalování GMO v EU.
Genové modifikace nadále tabu.
Posuzování legislativy EU pro GM potraviny a krmiva.
Genetické modifikace – možnosti jejich využití a rizika.
Gentechnika mění svět.
Krize kolem GMO krmiv v Evropské unii trvá.
zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

ŘÍJEN 2009 
  Dotazy a odpovědi  

Chcete vědět, zda Uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodoržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

  Téma měsíce: RASFF pro bezpečná krmiva  Proč je doporučeno všem výrobcům a dovozcům krmiv sledovat měsíční aktualizace zjištěných rizik v krmivech v rámci systému RASFF je uvedeno ZDE

Portál Bezpečná krmiva je jediný portál v České republice, který pravidelně přináší všem provozovatelům krmivářských podniků již od roku 2008 informace RASFF o zjištěních v krmivech, která byla vyhodnocena v evropském kontextu jako riziko, které ohrožuje zdraví lidí, nebo zvířat.
Tyto informace lze považovat jako nezbytné při řízení rizika v krmivářském odvětví, které probíhá formou správných praxí a/nebo HACCP.

  Fungování systému RASFF  16. července byl v rámci EU spuštěn nový RASFF portál Evropské komise.

V dané souvislosti přinášíme uživatelům portálu Bezpečných krmiv informaci jak Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) funguje.

Kompletní informace /EN/ o jednotlivých notifikacích ZDE

Evropská komise zřídila na svém portálu databázi, pomocí které lze "týdenní přehledy notifikací" interaktivně vyhledat s možností zadání vlastních kritérií vyhledávání. Jak vypadá „nabídková strana“ portálu pro zadávání kritérií a „výstup“ vyhledaných notifikací je ilustrativně uveden ZDE

Od začátku roku 2009 do 39 týdne již bylo členskými státy notifikováno 132 zjištění.

Přístup na evropský portál RASFF (database).

30 let fungování systém RASFF v EU  


K 30 výročí trvání RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a KRMIVA) byla v červnu 2009 uspořádána v Bruselu konference za účasti členů kontaktních míst jednotlivých států, některých reprezentatů ze třetích zemí a WHO (více jak 90 zemí), kde se diskutovalo o budoucnosti a celosvětové spolupráci v rámci systému RASFF.
Konferenci zahájila komisařka Vassiliou, která připomenula vývoj systému za uplynulých 30 let a sdělila, že systém RASFF je zejména komunikačním nástrojem vyvinutým pro zvyšování potravinové bezpečnosti. Zdůraznila, že v tomto období je nutné vzájemnou komunikaci rozšířit na globální úroveň. Svou přednášku uvedla mottem „Kontrola před doručením“, což je myšleno jako preventivní akt, kdy musí být prováděna kontrola bezpečnosti všech „vstupů“ do potravinového řetězce. Zdůraznila, že tento princip je nezbytný rovněž pro třetí země v důsledku mezinárodního obchodu.
Pozn.:
Jak se vypořádává s požadavky motta „Kontrola před doručením“ správná praxe můžeme např.: dokumentovat na Příloze č. 10 „Minimální požadavky pro nákup krmiv“ . Tato příloha je součástí systému GMP+.

Zástupce CIAA (Konfederace výrobců potravin a nápojů) prezentoval přednášku „Co očekávají producenti potravin a nápojů od RASFF?“ .
Uvedl základní závazky operátorů krmivářského a potravinářského průmyslu pro bezpečnost potravinového řetězce:
1. Nebezpečné krmivo/potravina nesmí být uvedeno do oběhu;
2. Odpovědnost;
3. Sledovatelnost a 4.
5. Pohotovost; 6. Prevence a 7. Spolupráce.

V diskusním panelu „Globální potravinová bezpečnost a alert system“ byly prezentovány přednášky zástupců:

ASEAN Rapid Alert System for Food (ARASFF) (Sdružení národů jihovýchodní Asie), v které bylo m.j. sděleno, že ARASFF je nástrojem pro rychlou výměnu informací o potravinové bezpečnosti mezi kompetentními úřady a členskými státy ASEAN. Důležitým prvkem je rovněž výměna informací mezi EU (RASFF). Projekt je ve formě budování za pomoci EU. Nicméně pro projekt zatím není jak právní podpora, tak souhlas mezi členy ASEAN.

WHO
V přednášce „Globální potravinová bezpečnost a Alert systém“ bylo prezentováno mnoho otázek, které jsou ještě nedořešeny v globálním Alert systému. Zazněly otázky typu: kdo by měl být příjemcem a odesílatelem alertu?; které události by měly být předmětem Alertu?; které události by měly být předmětem Alertu na globální, národní a místní úrovni?; co by mělo být obsahem reportu?; proč je událost předmětem reportu a jaká opatření lze očekávat?; jak by měla probíhat výměna informací?

EFSA
V přednášce „Systém pro podávání a mapování notifikací v databázi RASFF“ bylo podáno vysvětlení jaké matematicko-statistické nástroje jsou používány k vyhodnocování zasílaných informací. Bylo sděleno jaké výstupy mohou členské státy od systému očekávat (např.: frekvence výskytu těžkých kovů, nebo pesticidů za období, nebo za komodity; odhad některých trendů; aj.), včetně podávání geografického přehledu výskytu notifikací. Byl předveden jednoduchý uživatelský přístup k vyhledávání požadovaných informací.

Veškeré prezentace jsou uvedeny ZDE .

EU–ASEAN workshop k problematice RASFF.
Zdroj:
www.bezpecnostpotravin.cz

Systém RASFF v ČR  


Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) je vzájemně propojenou sítí, která spojuje členské země Evropské unie (EU) s Evropskou komisí (EK) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Hlavním cílem tohoto systému je zabránit ohrožení spotřebitele nebezpečnými potravinami nebo (zprostředkovaně) krmivy. V každé členské zemi EU existuje národní kontaktní místo (NKM), které soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v příslušné zemi. V případě výskytu nebezpečných výrobků na území některé z členských zemí EU příslušné NKM informuje EK a ta bezprostředně všechny členské země. Tím je zajištěn stejný přístup k informacím ve všech členských zemích EU i jednotný postup při dalším nakládání s nebezpečnými výrobky.
V České republice funguje jako NKM systému RASFF Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Bližší informace o fungování RASFF v ČR jsou k dispozici na internetových stránkách SZPI .
Začlenění RASFF do systému zajištění bezpečnosti potravin v ČR.
V ČR je zveřejňování informací ze systému RASFF povinností Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, který týdenní přehledy překládá do českého jazyka a zveřejňuje je na webu.
Systém RASFF V ČR Rok 2009 - přijatá oznámení.
Ústavem zemědělské ekonomiky nejsou vždy překládána do českého jazyka všechna zjištění, která se týkají rizika v krmivech, zejména pak ta, která nebyla přijata v České republice. Příklad zjištění v 39 týdnu .

Portál Bezpečných krmiv je tedy jediným portálem v ČR, který pravidelně přináší aktualizované informace o zjištění v systému RASFF. .

ZÁŘÍ 2009 
  Dotazy a odpovědi  

Chcete vědět, zda Uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodoržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

  Legislativa - rezidua antibiotik v krmivech  

Úvodní slovo: "KONTAMINACE KRMIV JE CELOSVĚTOVÝM PROBLÉMEM"

Legislativa  


V dubnu tohoto roku jsme se v tématu měsíce: KONTAMINACE – KOKCIDIOSTATIKA věnovali problematice kontaminace potravinového řetězce antibiotiky. Krmiva jsou z pohledu hodnocení nebezpečí jeho nejzranitelnější součástí.

Směrnice Komise 2009/8/ES, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky, již byla zapracována do České národní legislativy (Vyhl. 178/09 Sb.).

V této souvislosti upozorňujeme krmivářskou veřejnost, že Vyhláška č.178/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č.91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, je platná a plně účinná.

Vývoj krmivářské legislativy v Číně. Nejenom v souvislostí s nedávnými exporty zdravotně závadných krmiv (např.: kadmium, melamin) provádí Čína kontrolu bezpečnosti krmiv podle nové krmivářské legislativy „Nařízení o exportu a importu krmiv“.

USA: Portál k bezpečnosti krmiv a potravin je nový americký portál, který:
- byl zřízen Asociací amerického krmivářského průmyslu a vztahuje se k bezpečnosti krmiv a potravin
- pracuje podle programu bezpečná krmiva/bezpečné potraviny pro snižování nebezpečí; sledovatelnost produktu; ochrana obchodních značek; snížení odpadů a stížnosti zákazníků)
- předkládá dobrovolný certifikační program pro třetí strany (pro výrobce krmiv pro hospodářská a domácí zvířata, a krmné ingredience)
- certifikuje okolo 330 amerických a kanadských výrobních provozů od 80 společností
- má mezinárodní verzi (bude k dispozici koncem tohoto roku)

Kontaminace - antibiotika  


Jsou vládou USA navrhovaná legislativní omezení ve shodě s názory a požadavky farmářů a výrobců krmiv? Používání antibiotik v USA. Aktuální informace o problematice kontaminace krmiv krmnými antibiotiky.

Současné legislativní změny při používání antibiotik v amerických chovech zvířat. Evropská potravinářská a krmivářská legislativa je dávána v USA jako dobrý příklad pro bezpečnost krmiv a potravin.

Již v dubnu tohoto roku jsme Vás informovali o loňské zprávě SVS , která se týkala kontaminace potravního řetězce cizodými látkami, včetně výsledků kontaminace krmiv antibiotiky.
Kontaminace cizorodými látkami je způsobena
chemickým, biologickým a fyzikálním nebezpečím.

Na na pravidelném školení k medikaci krmiv, které pořádal USKVBL v Brně byla prezentována přednáška Kokcidiostatika a jejich problematika. Mimo jiné bylo vysvětleno co to jsou kokcidiostatika, jaký mají účinek a jaký je právní rámec pro jejich používání.

Zpráva Výboru pro rezidua veterinárních léčiv v potravinách a krmivech ve Velké Británii za rok 2008.
První zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách
Posuzování rizika nově objevených chemických kontaminantů.
Zdroj:
www.bezpecnostpotravin.cz

Zdravotní nezávadnost krmiv  


V sekci Zdravotní nezávadnost krmiv informujeme o otravě hospodářských zvířat kadmiem.

Stanovisko EFSA k riziku obsahu kadmia v krmivech.

Z důvodu pravidelného výskytu salmonel v krmivech v systému RASFF zveřejňujeme opatření, která byla provedena při zjištění salmonel v řepkovém extrahovaném šrotu /RES/.
Dva závody společnosti Bunge produkující RES byly uzavřeny poté, co při vykládce lodí v USA byla zjištěna salmonela. Mluvčí společnosti Bunger pro Severní Ameriku řekla, že loď, která byla pozitivně testována na salmonelu byla odeslána zpět do výrobního závodu v Hamiltonu. Druhý potvrzený nález salmonely byl z lodi, která dovezla produkt ze závodu z Saskatchewanu. Společnost Bunge okamžitě uzavřela v obou závodech zpracovatelské linky, které procházejí kompletními čistícími programy. Společnost věří, že další dodávky do USA budou v souladu s legislativními požadavky.
Zdroj:
www.allaboutfeed.net

Kodex Alimentarius /CAC /.CAC zahájila také nové pracovní projekty, např. stanovení maximálních koncentrací pro melamin v potravinách a krmivech. V posledních několika letech byla velká množství melaminu přidávána nezákonně do potravin a krmiv, což vedlo k onemocnění a úmrtí. Vzhledem k tomu, že se melamin průmyslově značně využívá, lze ho ve stopových množstvích zjistit v potravinovém řetězci, neboť se nachází v životním prostředí. Zavedení maximálních limitů napomůže vládám rozlišovat mezi melaminem, jehož výskyt nelze vyloučit a melaminem, který se záměrně přidává do potravin a krmiv.
Zkrmování tuků povoleno i v Německu.
Zdroj:
www.bezpecnostpotravin.cz

Doplňkové látky  


Doplňkové látky určené k výživě zvířat lze používat pouze schválené a za dodržení legislativně stanovených podmínek. Evropská Komise schválila doplňkovou látku pod obchodním názvem Bactocell® (výrobce Lallemand), což je první probiotikum, které je schváleno pro výživu ryb. Bylo zjištěno, že baktérie mléčného kvašení zlepšují užitkovost lososů a garnátů.
Zdroj:
www.allaboutfeed.net

Do skupiny "senzorické doplňkové látky" patří m.j. taky funkční skupina „aromatické látky“, což jsou látky, které přidáním do krmiva zvyšují jeho vůni a chutnost. Při označování těchto látek pro účely výživy zvířat bylo snahou stanovit zjednodušené požadavky na označování tak, aby byly srovnatelné s požadavky používanými na aromatické látky v potravinách. Z uvedeného důvodu je k dispozici informace o podmínkách použití potravinářských aromatizujících látek.
24. seznam aromatizujících látek se statusem GRAS
Zdroj:
www.bezpecnostpotravin.cz

Dotazy  


Informujeme o předání dotazu týkající se obsahu barya a aluminia na kompetentní orgán, kterým je Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Uvádíme odpověď na dotaz: Prosím o sdělení, které enzymy (mimo fytázy) lze použít do KS pro prasnice a v jakých dávkách. Děkuji. Odpověď ZDE

RASFF  


Upozorňujeme na aktualizaci informací za období od 29 týdne 2009 do 30 týdne 2009.

Správná praxe; HACCP  


Model pro hodnocení rizika podniků z hlediska plánování úředního dozoru.
Zdroj:
www.bezpecnostpotravin.cz

Informace z Evropského úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)  


Strategický plán EFSA (2009–2013) v češtině
Zasedání pracovní skupiny pro komunikaci dne 9.7.2009
Aktivity EFSA
Spolupráce EFSA a členských států EU
EFSA – zaměřeno na potraviny, zvířata, plodiny
Koordinační místo (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA
Zasedání Poradního sboru EFSA v Kongresovém centru Praha
V Praze zasedal Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropské agentury pro veřejné zdraví posuzují MRSA
Zpráva EFSA za rok 2008
Zdroj:
www.bezpecnostpotravin.cz

GMO  


Informace k problematice geneticky modifikovaných krmiv.
Na cestě za superkukuřicí
Globální “pipeline” nových GM plodin
Rostoucí obliba GMO v mimoevropských zemích
Dvě nové GM kukuřice: veřejná diskuse
Zemědělství EU hrozí problémy kvůli krmivu s příměsí GMO
FVO: kontrola GM rýže v Číně.
Zdroj:
www.bezpecnostpotravin.cz
"

SRPEN 2009 
  Dotazy a odpovědi  

Chcete vědět, zda Uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodoržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

Dotazy a odpovědi  


Odpověd na dotaz č. 28, který zní: "Jsem OSVČ,budu pouze nakupovat balené granule, šroty (pro králíky, nosnice, ..). Je někde uveden přesný soupis jednotlivých dokumentů (popřípadě vzorů), nutných k této činnosti?"

Odpovědí na dotaz č. 29 reagujeme na dotaz, který se týká značení produktu, který obsahuje mannanooligosacharidy (MOS).

RASFF  

Upozorňujeme na aktualizaci informací RASFF za období od 27 týdne 2009 do 28 týdne 2009.
Porušením legislativních limitů bylo zjištění savčí tkáně v kompletním krmivu, stanovení nadlimitního množství aflatoxinu v podzemnici olejné, či zjištění neautorizované genetické modifikace kukuřice (Mon 88017) v sojovém extrahovaném šrotu z USA.

 
ČERVENEC 2009 
  Dotazy a odpovědi  

Chcete vědět, zda Uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodoržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

Dotazy a odpovědi  


Odpověďí na dotaz č. 26 sdělujeme podmínky, za kterých je možné uvádět do oběhu krmiva, která jsou určená pro sportovní rybolov.
Odpovědí na dotaz č. 27 reagujeme na dotaz, který se týká skladištních škůdců v krmivech.

RASFF  

Upozorňujeme na aktualizaci informací RASFF za období od 27 týdne 2009 do 28 týdne 2009.
Porušením legislativních limitů bylo zjištění savčí tkáně v kompletním krmivu, stanovení nadlimitního množství aflatoxinu v podzemnici olejné, či zjištění neautorizované genetické modifikace kukuřice (Mon 88017) v sojovém extrahovaném šrotu z USA.

 
ČERVEN 2009 
  Dotazy a odpovědi  

Chcete vědět, zda Uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodoržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

  Téma měsíce: DOPRAVA KRMIV  

Úvodní slovo k bezpečné dopravě krmiv

Dotazy a odpovědi  


Odpověď na dotaz č. 24 se týká označování doplňkových látek ze skupiny „Mikroorganismy“.
Odpovědí na dotaz č. 25 reagujeme na dotaz, který se týká požadavků při dopravě krmiv.

RASFF  

Upozorňujeme na aktualizaci informací RASFF za období od 22 týdne 2009 do 26 týdne 2009.
Jako závažné zjištění ve stupni "Varování (alert)" je nález arzenu a olova v cukrovkových řízcích z Rakouska.
V Německu bylo na hranicích zadrženo krmivo pro domácí zvířata s obsahem melaminu a původem z Číny. Krmivo bylo určeno ke zničení.
Ve stupni "VAROVÁNÍ" je zveřejněno 14 případů. "

 
  Správná praxe  

Krmiva jsou nedílnou součástí potravinového řetězce.Z pohledu kontaminace může být úzká vazba mezi oleji a tuky pro potravinářské a krmné účely. Mezinárodní kodex správné praxe pro skladování a dopravu jedlých olejů a tuků popisuje, čím může být způsobena kontaminace potravin v průběhu přepravy. V částech "Čištění a údržba" pak zdůrazňuje opatření, která jsou nutná pro zamezení kontaminace. V Příloze 3 je uveden "SEZNAM BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDEŠLÝCH ZAKÁZANÝCH NÁKLADŮ".

Bezpečnost potravin je v potravinářském odvětví zabezpečována také dodržováním norem, jako jsou normy BRC, IFS a ISO. Mnohé z těchto norem obsahují zásady správné praxe, nebo principy HACCP.

Asociace amerického krmivářského průmyslu (AFIA) ve spojení s AgGateway vytvořili a dodávají „set“ standardů (v oblasti dopravy), které mohou krmivářské provozy používat při komunikaci se svými obchodními partnery .................................................... více

Plnění požadavků systému GMP+, resp. Standardu GMP+ 4.1 je jedním ze způsobů, jak v krmivářském odvětví dodržovat zásady správné praxe v oblasti silniční přepravy krmiv pro zvířata.V této souvislosti upozorňujeme, že certifikace podle B4.1 je povolena rovněž pro spedice.

Z 4,841 provedených auditů (Audity standard GMP+ B4.1 - doprava) bylo v roce 2008 zjištěno 3,971 porušení standardu GMP+ B4.1, což je průměrně 0,8 porušení na jeden audit.

Některá zjištění při auditech dopravců v ČR podle Standardu GMP+ 4.1.

Francouzské úřady vyžadují pro mnoho přepravovaných produktů živočišného původu jednoúčelový dopravní prostředek..................... více "

 
  Dohledatelnost  

Dovozci krmiv do České republiky mají primární zodpovědnost za to, že dovážená krmiva jsou bezpečná, tj., že zejména vyhovují požadavkům na obsahy zakázaných a nežádoucích látek v krmivech. V Návrhu přílohy k rozhodnutí 2006/504/ES (má platit od roku 2010) jsou uvedeny vzrůstající počty úředních kontrol u některých dovozových krmiv.
Nezbytným předpokladem bezpečnosti takto dovážených krmiv je vedení evidence o původu krmiv, tzv. dohledatelnost krmiv. "

 
  Bezpečnost krmiv  

Aneliya Haritová zdůraznila, že krmiva jsou považována za nebezpečná,
pokud mají nepříznivý vliv na zdraví lidí, zvířat,..................... ....... více

EFSA bude nově posuzovat 4-metylbenzofenon
Modifikace reziduí aminopyralidu v hovězích ledvinách
Předběžné hodnocení bezpečnosti a účinnosti paromomycinsulfátu v krmivech
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz "

 
  Informace  

BSE se objevuje u skotu přirozeně....................... více
Žalující strana uvedla, že zvířata byla kontaminována krmivy se zvýšeným obsahem dioxinů.................... více
Důvodem úhynů byl nadlimitní obsah soli, který způsobil vážné zdravotní potíže a úhyny................... více
Nová pravidla krmivářského práva v USA............. více
AFIA doporučila analytické testy lihovarských výpalků.............. více
V importovaných krmivech je příliš mnoho hmyzu............... více
Antibioticlá rezistence u hospodářských zvířat stoupá.............. více
Toxafen je pesticid, který může být přítomen v rybích moučkách a oleji....... více
zdroj: www.allaboutfeed.net

Seznam produktů v Databázi krmných surovin (GMP+), u kterých byl proveden způsob hodnocení nebezpečí ................ více
Informace PDV (GMP+) za 2/Q 2009.
zdroj: http://www.pdv.nl

Informace z portálu www.bezpecnostpotravin.cz, které mají vztah k bezpečnosti krmiv, např.: GMO; welfare a zdraví zvířat; biologické nebezpečí; aj.
Německo povolí pěstování geneticky pozměněného bramboru
Ekonomika pěstování geneticky modifikované cukrovky
Německo zakázalo pěstování určité geneticky upravené kukuřice
Výjimky v rakouské směrnici o produktech bez GMO
Eradikace chorob zvířat v EU: salmonelóza
Dohoda sjednaná předsednictvím posílí ochranu zdraví lidí i zvířat
Welfare hospodářských zvířat: informační brána FAO
Zoonózy neznají žádné hranice
Listeria monocytogenes – příručka
Mouchy jsou přenašeči celé řady onemocnění
EFSA se vyjádřil k použití bakteriofágů
EFSA z pohledu potravin, krmiv, zvířat
Pětiletý strategický plán EFSA
Vědecké výbory a jejich činnost
Výskyt onemocnění zvířat v EU v roce 2008
OIE: změna klimatu má vliv na nemoci zvířat
"KVĚTEN 2009 
  Dotazy a odpovědi  

Chcete vědět, zda Uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodoržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

  Téma měsíce: KONTAMINACE – MYKOTOXINY  

Úvodní slovo k problematice mykotoxinů, zejména k deoxynivalenolu, ochratoxinu A, zearalenonu a fumonisinům B1 a B2.

SOUČASNÝ STAV VÝSKYTU OTRAV ZVÍŘAT NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (Modrá H., Svobodová Z.;2009).

Aflatoxiny jsou jediné mykotoxiny, které mají v krmivech v současné době právně závazný limit, který je uveden v příloze 2 vyhlášky, kterou se provádí Zákon o krmivech. Níže uvedená doporučení stanoví limity a postupy, podle kterých by měli všichni provozovatelé krmivářských podniků, zejména prvovýroby, snižovat úroveň kontaminace mykotoxinů podle zásad správné praxe.
Jedná se o tato doporučení:
DOPORUČENÍ KOMISE (2006/583/ES) ze dne 17. srpna 2006 k prevenci a snižování fusariových toxinů v obilovinách a výrobcích z obilovin
DOPORUČENÍ KOMISE(2006/576/ES) ze dne 17. srpna 2006 o přítomnosti deoxynivalenolu, zearalenonu, ochratoxinu A, T-2 a HT-2 a fumonisinů v produktech určených ke krmení zvířat.

V Belgii, na konferenci zaměřené na fusáriové toxiny v potravinovém řetězci, bylo předneseno 26 prezentací, a to jak vědeckého, tak praktického zaměření. Převážná část prezentací byla zaměřena na hodnocení fusáriových toxinů v cereáliích určených pro výživu lidí. Zjištěné závěry jsou rovněž velmi vhodným nástrojem pro hodnocení těchto komodit i pro krmné účely. Protože krmiva jsou primárním článkem potravinového řetězce přinášíme z těchto přednášek praktické postřehy, jak hodnotit v krmivech přítomnost zjištěných fusariových toxinů, a jak je při dodržování zásad správné praxe v primární zemědělské produkci eliminovat.
Praktické informace vybrané z jednotlivých přednášek:
Přednáška „Výsledky sběru dat FEFAC o T2/HT2 v krmných surovinách a kompletních krmivech“ (stručný výtah – CZ) , byla jedinou prezentací, která se celá týkala pouze krmiv.
Deoxynivalenol (DON) – správná praxe – krmiva
B1 a B2 toxin a zearalenon – správná praxe – krmiva
T-2 a HT-2 toxin – správná praxe – krmiva
(Upozornění: soubory obsahují grafiku - načítají se delší dobu)

Bylo potvrzeno, že nejcitlivější druhy na fumonisiny jsou koňovití a prasata, s vývojem druhově specifických klinických syndromů, jako jsou koňská leukoencefalomalacie a prasečí plicní edém. Zearalenon spolupůsobí s estrogenními receptory a způsobuje zjevný nadbytek estrogenu, čímž snižuje plodnost. Ochratoxin A je spojován s onemocněním ledvin. Základním podkladem pro vydání případných evropských závazných legislativních limitů jsou vědecké názory. Přinášíme informace o Vědeckých názorech EFSA k hodnocení rizika pro některé mykotoxiny:
Zearalenon (CZ)
Zearalenon (EN)
Ochratoxin A (CZ)
Ochratoxin A (EN)
fumonisiny (CZ)
fumonisiny (EN)

Vliv mykotoxinů sterigmatocystinu,moniliforminu, diacetoxyscirpenolu,phosmopsinu A a toxinů mikromycet rodu Alternaria na zdraví zvířat a bezpečnost potravin. Publikace Vědeckého výboru výživy zvířat.

Dotazy a odpovědi  


Doplňujeme dotaz č. 22. Na základě podnětu uživatele portálu BK upřesňujeme bod 1 dotazu a doplňujeme, že při používání DL je povinností každého uživatele seznámit se s podmínkami použití té, či oné konkrétní DL.
Odpovědí na dotaz č. 23 odpovídáme na dotaz, který se týkal maximální horní hranice, která může být v krmivu pro žír prasat co se týká těchto mykotoxinů: Zearalenon a Vomitoxin(DON).

RASFF  

Upozorňujeme na aktualizaci informací RASFF za období od 17 týdne 2009 do 21 týdne 2009.

 
  Správná praxe  

Velmi důležitá kodexová doporučení jsou celosvětově využívána jak v potravinářských, tak krmivářských správných praxích.
Praktická doporučení pro správnou zemědělskou praxi (CZ), pro prevenci a snižování kontaminace mykotoxiny v obilovinách, jsou uvedeny v Kodexu CAC/RCP 51-2003 /EN/, který zahrnuje požadavky na ochratoxin A; zearalenon, fumonisiny a trichoceteny a přináší jak praktická doporučení pro správnou zemědělskou praxi (GAP) a pro správnou výrobní praxi (GMP), tak kompletní řídící systém ve smyslu principů HACCP.
Mezi základní atributy každého systému správné praxe, nebo HACCP patří hodnocení a řízení nebezpečí, které může ohrozit zdraví lidí, nebo zvířat. Tomuto hodnocení podléhá i možná kontaminace krmiv mykotoxiny.

Jaké obsahy mykotoxinů (DON, Ochratoxinu A, Zearalenonu, T 2 toxinu a námele) byly zjištěny v některých krmivech v Německu v roce 2008? Výsledky analýz byly poskytnuty holandským systémem správné praxe - GMP+.
Deoxynivalenol
Ochratoxin A
Zearalenon
T – 2 toxin
Námel

Další informace, které lze použít jako metodologická vodítka při eliminaci mykotoxinů v správné praxi, jsou v článcích:
Možnosti eliminace mykotoxinové kontaminace pšenice
Doporučení pro praxi - výskyt plísně Fusarium spp. u pšenice ozimé v ČR v roce 2008.

Pro uživatele tohoto portálu přinášíme informace o výsledcích eliminace mykotoxinů z provozních pokusů: Výsledky pokusu z pěstování a silážování kukuřičných hybridů na výskyt mykotoxinů.

K proti plísňovému ošetření skladovaných krmiv se používají přípravky na bázi těkavých mastných kyselin s krátkým řetězcem. Více ...
Vliv ošetření krmných surovin fungistatickými přípravky na plísňovou kontaminaci z nich vyrobených krmiv. Více...

Mykotoxin DON-3-GLC, jehož původ je v DON, se nazývá také „maskovaným“ mykotoxinem a byl zjištěn v pivu jak v USA, tak v Evropě. Více...
Celý článek (EN) ZDE

„ Vyvazovače mykotoxinů“.
Byl podán návrh na vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek (DL) „Adsorbenty a denaturanty mykotoxinů“, což jsou DL, které eliminují obsahy mykotoxinů. Doposud nebyla v potravinovém řetězci EU plně využita účinnost DL, které adsorbují mykotoxiny za účelem vyšší bezpečnosti potravinového řetězce. Adsorbenty a denaturanty mykotoxinů jsou definovány jako substance (jíly, enzymy, mikroorganismy, stěny buněk kvasnic), které jsou přimíchávány do krmiva a které adsorbují, nebo denaturují (biologicky detoxifikují) mykotoxiny v trávicím traktu zvířat. Nejsou používány, nebo nemají schopnost zlepšovat znehodnocená krmiva, ale jejich zamýšlené užití je ve spojení s nízkými hladinami, nebo synergickými efekty definovaných mykotoxinů.
Nařízením komise 386/2009 byla vytvořena nová funkční skupina DL doplňkových látek ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny. Podle tohoto nařízení mohou mít „vyvazovače mykotoxinů - DL“ tyto tři funkce:
1. mohou potlačit nebo snížit absorpci mykotoxinů,
2. mohou podpořit vylučování mykotoxinů ,
3. mohou měnit způsob účinku mykotoxinů.

Průzkum obsahu mykotoxinů v zemědělských komoditách a krmivech v Evropě v roce 2008
Nové vlivy fumonisinů v organismech zvířat
Ekonomická životaschopnost moderního chovu prasat je ovlivněna mnoha faktory. Mezi takové faktory patří i ty, které nemohou být farmáři kontrolovány, zejména pohybující se tržní cena masa......více se dozvíte v článku: Mykotoxiny a jejich vliv na imunitu prasat
zdroj: http://www. www.allaboutfeed.net
Problematika výskytu mykotoxinů v krmivech pro dojnice
zdroj: http://www.vetweb.cz
Publikace Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o., Troubsko jsou ke stažení ZDE . Zdroj: http://www.vupt.cz
Článek "Mykotoxiny v silážovaných krmivech" ZDE , ZDE a ZDE. Farmář 8, 2007.
Článek "Houbové choroby kukuřice a jejich vliv na kvalitu siláže". ZDE , ZDE , ZDE a ZDE. Rostlinolékař 5/2008.
Kontrola aflatoxinů v potravinách 6. fórum EU zaměřené na fusariové toxiny.
Biologicky proti fuzariózám
Mykotoxiny minimalizovat od začátku
Nežádoucí houbové toxiny v pšenici může pěstitel účinně potlačovat již na poli
Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin v ČR
Od roku 2009 vydává svůj zpravodaj CRL pro mykotoxiny a CRL pro PAU
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz
Návrh změny standardu GMP+ B3(2007). Nedávno byl na stránkách „Product Board Animal Feed“ publikován návrh standardu GMP+ B3(2007), takže každý může poskytnot své komentáře. Konečná verze bude publikována na konci tohoto roku. Více se dočtete /anglicky/ ZDE

  Doplňkové látky  

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 386/2009 ze dne 12. května 2009, kterým se mění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek.
Nařízení Komise (ES) č. 270/2009 o povolení přípravku 6-fytázy jako doplňkové látky pro výkrm kuřat.
Nařízení Komise (ES) č. 271/2009 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen
Oprava nařízení Komise (ES) č. 271/2009 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen.
Nařízení Komise (ES) č. 322/2009 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech. "

 
  Bezpečnost potravního řetězce  

Stanovisko EFSA k dusitanům v živočišných krmivech. Přehled vydaných stanovisek EFSA k nežádoucím látkám v krmivech
EFSA posuzoval bezpečnost ractopaminu v živočišných krmivech
Systém kritických bodů HACCP v praxi
Výroční zpráva EFSA za rok 2008
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz
Welcome to the 4th Feed safety Newsletter /Anglicky/
Zdroj: www.feedsafety.org "

 
  GMO  

Dvě nové GM kukuřice: veřejná diskuse
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

  Biologické nebezpečí  


Zákaz zkrmování kuchyňských zbytků
Problém salmonel
Salmonela zůstává nejčastější příčinou onemocnění z potravin
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz "

DUBEN 2009 
  Dotazy a odpovědi  

Chcete vědět, zda Uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodoržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

  Téma měsíce: KONTAMINACE – KOKCIDIOSTATIKA  

Úvodní slovo k problematice kokcidiostatik a jiných léčiv.

Kontaminace potravin kokcidiostatiky a jinými léčebnými látkami je považována za významné nebezpečí a riziko, které ohrožuje zdraví lidí. Z uvedeného důvodu zveřejňujeme Nařízení Komise č. 124_2009, které stanovuje jejich maximální limity v potravinách, v důsledku křížové kontaminace necílových krmiv kokcidiostatiky a histomonostatiky.

Vzhledem k tomu, že zdrojem této kontaminace mohou být některá krmiva, zveřejňujeme rovněž Směrnici Komise 2009/8/ES, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky.

EFSA, resp. panely CONTAM a FEEDAP provedly hodnocení rizika křížové kontaminace kokcidiostatik a histomonostatik. Panely ve svých vědeckých názorech sdělily, že při příjmu reziduí např.: narasinu, robenidinu či nikarbazinu ze tkání zvířat krmených křížově kontaminovaným krmivem s obsahem residua až do hladiny 10%, existuje pro spotřebitele zanedbatelné zdravotní riziko. Pro lepší informovanost krmivářské veřejnosti, přinášíme informace (CZ) o závěrech hodnocení rizika pro tyto doplňkové látky:
NARASIN(CZ) - plná verze(EN)
ROBENIDIN(CZ) - plná verze(EN)
NIKARBAZIN(CZ) - plná verze(EN)

Anglická asociace pro organické potraviny a farmaření, která provádí výzkum, vývoj a podporu udržitelnému vztahu mezi půdou, rostlinami, zvířaty, lidmi a biosférou, za účelem produkce zdravých potravin a ochrany životního prostředí prezentovala názor na bezpečnost používání antikokcidika Nikarbazinu (Maxiban) ZDE.

Velmi důležitá informace pro všechny PKP ve vztahu k hodnocení a řízení rizika při dodržování zásad správné praxe, nebo HACCP. Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami v ČR. Situace v roce 2008.

Při používání kokcidiostatik při výrobě krmných směsí, do kterých musí být povolená kokcidiostatika přidávána, se může stát, že ve výrobní lince zůstanou stopové zbytky této látky. Následně může dojít k nežádoucímu zanesení těchto stopových zbytků do další partie směsi určené pro jiné druhy zvířat, pro které nebyla použitá kokcidiostatika povolena. Jak se se tedy z z povolené doplňkové látky stane nežádoucí látka se dozvíte z článku publikovaném v krmivářství 2/2009. Aktuálně k doplňkovým a nežádoucím látkám.

Další informace:
Antibiotiky se drůbež u nás „nekrmí“.
Snížení přenosu kokcidiostatik v krmivu a potravinách.
Lze nahradit krmná antibiotika mastnými kyselinami?
Čínská krmiva pro zvířata jsou bezpečná, oznámil čínský zemědělský úřad, a to i přes nález zbytků závadného krmiva.
Extrémně vysoká hladina toxinů v krmivu pro prasata. "

 
  Správná praxe  

Příručka správné praxe pro Evropské průmyslové výrobce kompletních krmiv definuje „křížovou kontamaci = carry over“ jako kontaminaci materiálu, nebo produktu jiným materiálem, nebo produktem, který pochází z předešlého užití provozního vybavení. Křížovou kontaminací doplňkových látek a léčiv se zabývá rovněž systém správné praxe GMP+ v Příloze č. 1, části B. Více o zásadách správné praxe ve vztahu ke kontaminaci krmiv naleznete ZDE.

Anglická Agentura pro standard potravin (FSA) zveřejnila pro výrobce krmiv a chovatele zvířat doporučení pro správnou zemědělskou praxi: „Jak snížit rezidua nikarbazinu u brojlerů“.
ZDE-CZ stručný výtah.
ZDE-EN úplná verze.

Aktuální informace k zahraničnímu systému správné praxe GMP+:
Novinky systému GMP+ za 1/Q 2009.
S představením nové verze manuálu HACCP (listopad 2008) vznikl požadavek aby příslušná doporučení byla v různých GMP+ standardech změněna v souladu s tímto manuálem.Tyto změny jsou uvedeny v přiloženém Návrhu nové verze GMP+ B1 (EN), který zahrnuje srovnávací tabulku změn stávajícího standardu B1 s novým návrhem. Stručný výtah stávajícího Standardu GMP+ B1 (CZ).
Nové změny jsou rovněž uvedeny v přiloženém Návrhu nové verze GMP+ B2 (EN). Stručný výtah stávajícího Standardu GMP+ B2 (CZ). "

 
  Bezpečnost potravního řetězce  

Koncem dubna proběhla za podpory Ministerstva zemědělství, EFSA a VŠCHT Praha konference o potravinářském výzkumu „Potravinářký výzkum podporující vědecky založenou legislativu: příležitost pro výrobce a spotřebitele“.

Informace z portálu www.bezpecnostpotravin.cz
Vědecké výbory a jejich činnost.
Furan v potravinách.
Nadměrný obsah vitaminu A v některých potravinách.
Protože některá aromata, která jsou používána v potravinářství, jsou povolena a používána i v krmivářství (zchutňovadla - všechny přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty), proto zveřejňujeme Aktualizaci seznamu aromat. "

 
  Doplňkové látky  

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 202/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o používání přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 v krmných směsích obsahujících lasalocid sodný (funkční skupina mikroorganismy).

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 203/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1137/2007, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis (O35) v krmivech obsahujících dekochinát a narasin/nikarbazin (funkční skupina stabilizátor střevní flóry).

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 214/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1800/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky Cycostat 66G (funkční skupina kokcidiostatika a jiné léčebné látky).

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 232/2009 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 jako doplňkové látky pro buvolí krávy určené k produkci mléka (držitel povolení Société Industrielle Lesaffre) (stabilizátor střevní flóry). "

 
  Medikace  

Medikace – aktuální stav a vývoj. Přednáška Mgr. J. Holého. USKVBL Brno. "

 
  GMO  

Pro uživatele portálu BK jsme připravili: ZÁSADY SPRÁVNÉ PRAXE PŘI POUŽÍVÁNÍ GM KRMIV.

  BIOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ  

BSE nepřibývá.
Opatření proti BSE mají význam.
Za 8 let milion čtyři sta tisíc vyšetřených.
Výskyt vybraných nemocí z potravin v ČR.
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz "

 
Dotazy a odpovědi  

Doplňujeme odpověď na dotaz č. 19, který se týkal zásad správné praxe při používání GM krmiv.
Odpověď na dotaz č. 21: „U jakého zvířete je potřeba doplňovat vitamín C, a proč?“
Odpovědí na dotaz č. 22 poskytujeme stanovisko k používání doplňkové látky - kyseliny mravenčí, a to nejenom v zemědělské prvovýrobě. "

RASFF  

Upozorňujeme na aktualizaci informací RASFF za období od 12 týdne 2009 do 16 týdne 2009. "

BŘEZEN 2009 
  Dotazy a odpovědi

Chcete vědět, zda Uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

Téma měsíce: GENETICKY MODIFIKOVANÁ KRMIVA  

Krmiva obsahující, sestávající či vyrobená z neschválených geneticky modifikovaných organismů, jsou v souladu s příslušnou legislativou považována za „biologické nebezpečí, či riziko“ a nepovolený GMO v krmivu je hodnocen jako „kontaminant“.
Povoleno je využívat pouze schválená GM krmiva tj.:pokud jsou uvedeny v Registru ES , a pokud jsou používány v souladu s příslušnou legislativou . "

Základním nástrojem řízení rizika pro zamezení biologické kontaminace nepovolenými GMO a pro dodržování zákonných předpisů, které mají vztah k GMO, je dodržování zásad zásad správné praxe

Pro snadnější dodržování zásad správné praxe ve vztahu k GMO jsme pro uživatele portálu „Bezpečná krmiva“ připravili:

POŽADAVKY NA SLEDOVATELNOST A OZNAČOVÁNÍ KRMIV SESTÁVAJÍCÍCH Z GMO NEBO OBSAHUJÍCÍCH GMO

POŽADAVKY NA SLEDOVATELNOST A OZNAČOVÁNÍ KRMIV VYROBENÝCH Z GMO

NĚKTERÉ ZÁSADY SPRÁVNÉ PRAXE PŘI POUŽÍVÁNÍ GM KRMIV "

Jak probíhalo hodnocení nebezpečí a rizika kukuřice Bt11 provedené Panelem GMO, a s jakým výsledkem,se můžete dozvědět z Vědeckého názoru EFSA. Otázka č. EFSA-Q-2007-146 – stručný výtah některých částí / česky/.
Otázka č. EFSA-Q-2007-146 - v plném znění /anglicky/.

WHO publikovala dokument „20 otázek týkajících se geneticky modifikovaných potravin“. Stručný výtah některých odpovědí přinášíme ZDE. "

Mezi nejčastěji používaná GM krmiva patří krmné suroviny např.: sója, kukuřice a řepka (a jejich produkty (oleje, šroty atd.). Méně se vyskytuje bavlník a cukrovka. Upozorňujeme, že geneticky modifikovanou krmnou složkou může být rovněž např.: protein, který byl získán z geneticky modifikovaného bakteriálního mikroorganismu Brevibacterium lactofermentum strain SO317/pCABL a kvasnice Saccharomyces cerevisiae, jejichž zdroj je v geneticky modifikovaném kmenu T663/pMT742, nebo pAK729. Všechny schválené GMO produkty jsou uvedeny v Registru ES .
Více o Registru rovněž ZDE . "

Z portálu www.bezpecnostpotravin.cz zprostředkováváme další informace o GM krmivech, např.: o zvyšování osetých ploch GMO plodin v ČR, EU a celém světě a jejich případném ekonomickém užitku, či o současném stavu registrace, autorizace, nebo schvalování nových GMO plodin. Tyto informace naleznete v níže uvedených odkazech:

Více GM kukuřice.
Pěstování GM plodin se globálně rozšiřuje.
Ekonomický užitek z Bt-kukuřice je relativní.
Informační deficit o Bt-kukuřici.
Prodloužení autorizace GM kukuřice Bt11.
GM kukuřice před registrací v USA.
Dvě nové GM odrůdy kukuřice ve schvalovacím řízení.
EK povolila dovoz a zpracování GM řepky.
Zahájena veřejná diskuse ke GM bavlně pro potravinářské a krmivářské účely.
Jak se vypořádat s rezistencí hmyzu vůči Bt-toxinům?.
Tyrolsko nadále bez genových modifikací. "

Legislativa  

Informujeme o změně v povolení DL ze skupiny kokcidiostatik.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 101/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1800/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky Cycostat 66G.
Informujeme o trvalém povolení DL ze skupiny mikroorganismů.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.102/2009 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech.

Informujeme, jak se musí vzorkovat a analyzovat krmiva, která jsou určena pro úřední kontrolu krmiv. Toto je uvedeno v NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv. Postup vzorkování je uveden v příloze č. I (Metody odběru vzorků cca cca 5 stran); Přílohy č. II až VII se týkají „analytiky“. Pro výživáře může být důležitá Příloha č. VIII (Metoda výpočtu obsahu energie u krmných směsí pro drůbež). "

Správná praxe  

Víte, že holandští provozovatelé krmivářských podniků si sami vytvořili kontrolní systém (nejedná se o žádný státní dozorový systém):
- který dotují vlastními prostředky?
- pomocí kterého jsou kontrolováni a certifikováni?
- který ve svém konečném efektu potvrzuje odběrateli, že jeho dodavatel mu dodává bezpečný produkt/krmiv?
- se jmenuje GMP+?

Bezpečnost krmiv v Holandsku je zajišťována zplnomocněnou právnickou osobou: Produkt Board Animal Feed. Vlastníkem systému je Ústřední kolegium expertů pro sektor krmiv (The Central College of Experts for the Animal Feed Sector – CCvDD). Toto kolegium je složeno z reprezentatntů celé vertikály krmiv a klientů pro krmiva. Produkt Board Animal Feed je podporován CCvDD. Od roku 1993 se vyvíjí systém GMP+ , včetně certifikačního schématu, tj. provedení nezávislé certifikace provozu.

Více o systému zahraniční správné praxe GMP+ ZDE "

Zprostředkováváme přednášky, které byly prezentovány na semináři k výrobě a užití bezpečných krmiv (správné praxi):
Klikněte na soubor pravou myší, zvolte Uložit cíl odkazu jako... a po stáhnutí soubor rozbalte.

Zdravý obchod s krmivy s GMP+
Představení systému GMP+
Podpůrné činnosti systému GMP+
Priority českého zemědělství a bezpečnost potravin a krmiv z pohledu MZe ČR
Výroba kvalitních a bezpečných krmiv = základní předpoklad pro důvěru zákazníka a ochranu spotřebitele
Zkušenosti se systémem GMP+ ve firmě VAPAS a.s.
GMP – zkušenosti z auditů "

Upozorňujeme na portál MZe ČR, která se týká problematiky cross-compliance. "

Označování krmiv  

Jak je to s dietními nápoji pro telata?
Krmivářské firmy i výrobci veterinárních preparátů mají ve svém nabídkovém programu dietní nápoje na bázi elektrolytů s glukózou. Nadměrné či nesprávné používání dietních nápojů však může vést u telat k narušení jejich zdravotního stavu.

Více o dietních krmivech ZDE

Evropský soudní dvůr nestanovil jasnou mez mezi suplementem a léčivem. ESD odmítl použití směrnice o léčivech pro produkt, u něhož nejsou vědecky doložené léčivé funkce, a to i v případě, že tato možnost není vyloučena. Kritériem je i množství obsažené účinné látky.
Dáváme k osobní úvaze, zda může nastat obdobná situace mezi suplementem pro zvířata a léčivem? "

Dohledatelnost  

Upozorňujeme, že na stránkách Evropské komise nejsou doposud ke stažení některé seznamy schválených krmivářských provozů podle článku 9 Nařízení č. 183/2005 o hygieně krmiv (k 01.4.2009), a to:
- z těchto členských států: Kypr; Česká republika; Řecko; Španělsko; Malta; Polsko; Portugalsko;
- z přidružených zemí: Island; Lichtenštejnsko a Norsko. "

Welfare a zdraví zvířat  

Přinášíme informace k problematice welfare. Publikaci doc. Doležala a kol.: Zemědělský poradce ve stáji II – telata a přednášku Cross-compliance v chovu hospodářských zvířat – skot, , které mimo obecných požadavků welfare v systému cross-compliance rovněž zahrnují některé aspekty, které se týkají technologie krmení ve vztahu ke zdraví zvířat. "

Biologické nebezpečí  

Z portálu www.bezpecnostpotravin.cz zprostředkováváme informace o problematice BSE a salmonel, jako jsou:
BSE nepřibývá
Workshop na téma “Regulace salmonely u prasat”
Evropská komise zmírnila předpisy u rostlinných krmiv
Semena kontaminovaná salmonelami a E.coli "

Dotazy a odpovědi  

Odpovědí na dotaz č. 19 reagujeme na zásady správné praxe v oblasti GMO.
Odpověď č. 20 se týká problematiky označování krmných surovin. "

RASFF  

Upozorňujeme na aktualizaci informací RASFF za období od 09 týdne 2009 do 11 týdne 2009 (březen). "

ÚNOR 2009 
  Dotazy a odpovědi

Chcete vědět, zda Uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodoržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

  Správná praxe  

Dodržování zásad správných praxí je základní podmínkou pro bezpečnou výrobu a užití krmiv, která je vyžadována Nařízením č. 183/2005, o hygieně krmiv. Jedním z dobrých způsobů, jak zvýšit bezpečnost krmiv, je používání některého ze systémů správných praxí.
Standard GMP+ Standard B2 - Kontrola kvality krmných surovin.
Pro uživatele portálu BK jsme připravili stručný výtah standardu, který je v podstatě manuálem při hodnocení a řízení rizika u krmných surovin. Je to standard s minimem požadavků na kvalitu kontrol u všech dodavatelů krmných surovin v celém světě. Z důvodu vysokého exportu je pro Holandské zemědělství nejdůležitější kvalita mléka, masa a vajec. Bezpečnost těchto produktů, pro nerušený export, musí být bezchybná. V případě, že by tomu tak nebylo, mělo by to za následek přesycení trhu a velké finanční ztráty, z důvodu neexportu zvířecích produktů. Sektor krmiv pro zvířata tedy tvoří důležitou spojnici v potravním řetězci a je začátkem potravního řetězce. Zahraniční dodavatelé, kteří chtějí dodávat krmné suroviny PKP, kteří jsou certifikováni v systému GMP+ (standardů), musí vytvořit systém kontroly kvality na základě principů HACCP.

  Označování krmiv  

Nesprávné značení krmiv může znamenat vážné ohrožení zdraví zvířat, nebo potravního řetězce. Vámi zaslané dotazy k označování a sledovatelnosti krmiv svědčí o tom, že se jedná o obtížnou problematiku. Uveřejněnými odpovědmi na dotazy č. 14; 16; 17 a 18 napomáháme zlepšování potravinové bezpečnosti v ČR. "

  Téma měsíce: DIETNÍ KRMIVA

Krmiva pro zvláštní účel výživy mají napomáhat zlepšování zdravotního stavu zvířat např. v případech, kdy ve smyslu Nařízení o hygieně potravin dojde k ohrožení zdraví zvířat.
Krmiva pro zvláštní účel výživy (taky „Dietní krmiva“) jsou krmiva, jejichž označování a užití se striktně řídí přesně stanovenými pravidly. Jedná se o poměrně složitou oblast zasahující specificky do výživy zvířat, která vyžaduje odborné výživářsko - dietetické znalosti.
„Krmivem pro zvláštní účely výživy“ (taky „dietní krmivo“) je krmivo, které se svým specifickým složením, nebo způsobem výroby zřetelně odlišuje od běžných krmiv, a je určeno k zajištění zvláštních výživářsko-fyziologických účelů.
„Zvláštním účelem výživy“ je zajištění specifických výživářsko-fyziologických požadavků určité kategorie hospodářského nebo domácího zvířete, jehož trávení, vstřebávání nebo látková výměna mohou být dočasně nebo nevratně narušeny, jež může mít užitek z příjmu krmiva, které odpovídá jeho stavu.
Obecná ustanovení výroby a užití dietních krmiv jsou uvedeny v Příloze č. 10, část A Vyhlášky, kterou se provádí zákon o krmivech.
V příloze č. 10, část B jsou konkrétní informace, které jsou nezbytné pro výrobu a označování dietních krmiv.
Dietní krmiva jsou označována a balena podle Zákona o krmivech (§ 11; 12 a 13); dále podle § 20 Vyhlášky. Specifické požadavky na označování jsou uvedeny v § 21 Vyhlášky.
Upozorňujeme, v případě dietních krmiv se nejedná se o veterinární přípravky nebo léčiva.
Více k označování dietních krmiv ZDE "

 

Můžeme najít nějaký vztah mezi „dietními krmivy pro zvířata“ (krmivy pro zvláštní účel výživy“) a tzv. „doplňky stravy pro lidi? Např.: co se týká požadavků na označování? Posuďte sami!
Uvádění doplňků stravy do oběhu v ČR
Nepřípustné nutriční tvrzení na sycených nápojích v USA
Databáze potravin pro zvláštní výživu a doplňků stravy schválených MZ ČR
Koenzym Q10: lze z názvy doplňků manipulovat?
Charakteristiky a perspektivy trhu pro doplňky stravy v EU
zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz "

 
Téma měsíce: DOHLEDATELNOST  

Dohledatelnost krmiv je jedním ze základních principů bezpečnosti krmivového řetězce a významnou měrou přispívá k bezpečnosti potravinového řetězce. Na stránkách Evropské komise je k dispozici "Seznam schválených provozů v ES", podle čl. 9 Nařízení č. 183/2005, a to pro jednotlivé členské státy. Např.: Německo.
Bohužel schválené provozy ČR nejsou na portálu ES zatím dostupné. Tato informace byla portálu BK poskytnuta ze Slovenska. Děkujeme.
Vzhledem k tomu, že portál ES poskytuje informace pouze o schvalovaných provozech, tak oceníme další informace o zahraničních zdrojích, kde by bylo možné dohledat registrované (neschvalované) provozy PKP.
Více zde. "

Bezpečnost potravního řetězce  

EFSA má klíčovou roli při posuzování rizik v potravinovém řetězci, jehož součástí jsou rovněž krmiva. EFSA řídí vědecké panely. FEEDAP, tj. „Panel doplňkových látek a produktů, nebo substancí“, které jsou používány k výživě zvířat je jediným panelem EFSY, který se týká výhradně krmiv.
EFSA bude mít v České republice dvojí zasedání, a to:
- Zasedání Poradního sboru (Advisory Forum) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a
- Zasedání Správní rady (Management Board) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
Systém zajištění bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) potravin v ČR.
zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz "

Kontaminace  

Již ve třech spolkových zemích Německa byl prokázán zvýšený obsah dioxinu v jaterní tkáni ovcí.
Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami. Situace v ČR v roce 2007
Inspekce FVO v Dominikánské republice zaměřená na pesticidy.
zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz

Medikace; Biocidy  

Problematika používání antibiotik v živočišné výrobě a následný vývoj antibakteriální rezistence.
zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz
Antibiotická politika ČR. "

Biocidy jsou látky, které mohou zapříčinit kontaminaci krmiv a tím potravního řetězce. PKP na úrovni prvovýroby mají povinnost vést evidenci o používání biocidních přípravků podle Přílohy č I Nařízení o hygieně krmiv. Informujeme Vás o Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Důvodová zpráva k Návrhu zákona o biocidních přípravcích ZDE "

Doplňkové látky  

Informace o bezpečnosti a účinnosti preparátu Biosprint® (Saccharomyces cerevisiae) – aditiva do krmiv pro prasnice ZDE "

Zdravotní nezávadnost krmiv  

Zdravotní nezávadnost krmiv (např. biologické nebezpečí – salmonely) je jedním z primárních předpokladů zdravotní nezávadnosti potravin. O zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu se dočtete v Tiskové zprávě SVS ČR ze dne 9.2.2009.
Zpráva o monitorovaní a testování přežvýkavců na přítomnost TSE v EU v roce 2007.
zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz "

Dotazy a odpovědi  

Odpovědí na dotaz č. 15 reagujeme na dotaz, který se týká povinnosti registrace PKP. Odpověď č. 16 se týká problematiky vedení evidence. Problematikou krmiv pro zvláštní účely výživy se zabýváme v odpovědi č. 17 a v odpovědi č. 18 se zabýváme problematikou označování premixů. "

RASFF  

Upozorňujeme na aktualizaci informací RASFF za období od 06 týdne 2009 do 8 týdne 2009. Např.: zjištění dioxinů a dioxinů-jako polychlorovaných bifenylů v sušených květech aksamitníku z Indie. Toto krmivo se může např.: používat ke zlepšení barvy.

HACCP  

V lednové aktualizaci jsme Vás informovali o CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 – 2003, tj. Doporučeném mezinárodním kodexu pro zavedení všeobecných hygienických principů v potravinářských provozech. Zásady systému kritických kontrolních bodů (HACCP), jsou uvedeny v přednášce, jejímž cílem bylo proškolit pracovníky středního managementu potravinářských podniků zpracovávajících živočišné produkty v problematice zásad dodržování správné výrobní a hygienické praxe včetně systému kritických kontrolních bodů. "

LEDEN 2009 
  Dotazy a odpovědi
 

Chcete vědět, zda uvádíte do oběhu, či používáte pro krmení zvířat správně označené produkty ke krmení? Nevíte, zda produkt ke krmení je bezpečný, nebo zda ho můžete bezpečně použít? Potřebujete poradit v otázkách bezpečnosti krmiv při jednání s úřady? Nebo potřebujete poradit v oblastech, které se týkají bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce, např.: legislativy, medikace, veterinárních léčivých přípravků, bezpečné výživy zvířat, zdravotní nezávadnosti krmiv, či dodoržování zásad správných praxí, nebo principů HACCP ve svých provozech? Pak využijte možnosti těchto stránek a zašlete svůj dotaz. Pro tyto účely byli vybráni Velmi erudovaní specialisté, kteří jsou připraveni Vám poradit. Seznam již zveřejněných odpovědí je ZDE.

  Správná praxe

Hygienická pravidla pro oblast krmiv Nařízení o hygieně krmiv mají své základy v hygienických pravidlech pro potravinářský sektor. Obecné zásady všeobecných hygienických principů z CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 – 2003, tj. Doporučený mezinárodní kodex pro zavedení všeobecných hygienických principů, proto mají obecnou platnost rovněž pro krmivářský sektor. Nicméně, pro specifika obou sektorů by provozovatelé krmivářských podniků měli pohlížet na předkládaný výtah z části CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 – 2003, jako na všeobecnou informaci, která jim může pomoci porovnat jimi dodržovanou správnou praxi v oblasti krmiv s všeobecnými hygienickými principy v oblasti potravin. "

  Dohledatelnost

Dioxiny a Irské zkušenosti z dohledatelnosti krmiv v potravinovém řetězci. Již jsme Vás informovali o Irské dioxinové krizi kdy bylo zjištěno, že zdrojem kontaminace bylo kontaminované krmivo. Jak pomohlo Irskému sektoru s hovězím masem dodržování zásad správné praxe k zabránění významných ekonomických ztrát, se se dočtete ZDE. "

Důsledky kontaminace irského vepřového dioxiny."

  Téma měsíce: OZNAČOVÁNÍ KRMIV

Správné značení produktů ke krmení je jednou ze základních podmínek bezpečnosti potravního řetězce. Podmínky pro značení krmiv jsou jednoznačně legislativně vymezeny a výrobci musí označovat své produkty v souladu s Legislativou. Doplňkové látky/premixy a krmiva musí být následně používány, tj. zapracovávány do krmiv, či krmeny zvířatům v souladu s legislativou (podle „Návodu k použití“). Porušení legislativních pravidel při označování doplňkových látek/premixů a krmiv může vést k ohrožení zdraví zvířat. O tom, že problematika označování a bezpečného používání krmiv je obtížná, svědčí rovněž Vámi zasílané dotazy (např.: dotaz č. 14), který se týká správného značení doplňkové látky. Legislativní podmínky pro označování doplňkových látek a premixů jsou uvedeny v článku 16 Nařízení č. 1831/2003, o doplňkových látkách. Označování krmiv, krmných surovin, určitých proteinových krmiv, dietních krmiv a kompletních a doplňkových krmiv je legislativně upraveno § 11 a § 13 Zákona o krmivech a prováděcí Vyhláškou k Zákonu o krmivech (část čtvrtá). Pro lepší orientaci při označování krmiv doporučujeme článek „Čím se řídí označování produktů ke krmení“, zejména pro vysvětlující pohledy jednak na označování a jednak na tzv. "Varovná upozornění", která mají zpravidla přímý vztah ke zdraví zvířat, případně bezpečnosti potravinových produktů. Vzhledem ke složitosti problematiky a rovněž také proto, že EU připravuje sjednocená pravidla pro označování krmných produktů, domníváme se, že problematika správného označování krmiv bude mít na těchto stránkách stálé místo. "

  Kontaminace

Dioxiny v doplňkových látkách (barvivech), určených do krmiv pro zvířata. Dioxin byl zjištěn v přírodním barvivu ve Francii a v Holandsku. Tento produkt pocházel ze Španělska. Kontaminace krmiv byla zjištěna 23. prosince 2008 pomocí systému rychlého varování - RASFF. Barvivo v Holandsku obsahovalo 3.1 pikogramů, zatímco povolený limit je 1 pikogram. Barvivo ve Francii obsahovalo 10,6 pikogramů dioxinů. Podle Holandského Úřadu pro potraviny (VWA) se to vztahuje na 1,900 kg Capsantalu. Toto přírodní barvivo je vyrobeno z červeného pepře a je používáno jako doplňková látka v krmivech pro hospodářská zvířata. Účelem zkrmování u kuřecích brojlerů je lepší vzhled jejich kůže, účelem zkrmování u nosnic je hezčí barva vaječného žloutku. Podle VWA není kontaminace škodlivá ani pro zvířata, ani pro lidi. Žádné krmivo nebylo staženo z trhu, ani nebylo zničeno. Celá tato „kontaminační kauza“ není doposud uspokojivě vysvětlena. Zdroj: http://www.allaboutfeed.net "

  Medikace a veterinární přípravky

Byla provedena aktualizace sekce medikace/léčivé přípravky,, včetně příslušné legislativy 1990_167_medikace.pdf 2001_82_medikace.pdf 427_2008.pdf 405_2008.pdf "

 

USKVBL vydal pokyn pro výrobu medikovaných krmiv (MK) pro vlastní potřebu chovatele (farmářského výrobce MK), včetně případné výroby MK při tzv. „mokrém krmení“. Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR-MK - 01/2009 a Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR-MK - 02/2009 pro povolování výroby veterinárních léčivých přípravků -medikovaných krmiv a schvalování změn v povolení k výrobě. "

  Doplňkové látky

Znáte důvody připravovaných změn v maximálně povolených obsazích vitamínu A v krmivech? Názor EFSA si můžete přečíst ZDE "

 

Upozorňujeme na 37. aktualizaci Evropského Registru aditiv do krmiv pro zvířata. Česká verze Registru aditiv ZDE Podle článku 17 Nařízení (ES)č. 1831/2003 o doplňkových látkách zřídila Komise Registr doplňkových látek v krmivech ve Společenství. Registr, který byl prvně uveřejněn v listopadu 2005, se průběžně aktualizuje. K registru byly vydány Vysvětlivky (v češtině). ZDROJE: Evropská komise a INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN "

 

Upozorňujeme na změněné podmínky používání doplňkových látek (DL). Tyto změněné podmínky se týkají např.: specifikace druhu, nebo kategorie zvířat; minimálních a maximálních obsahů; podmínek pro označování (včetně tzv. varovných upozornění“). Změny se týkají těchto DL: hydroxyanalogu methioninu; mikroorganismu Sorbiflore; mikroorganismu Ecobiol a Levucellu. "

Biologické nebezpečí
 

BSE, má ještě význam se jí věnovat? zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz "

 

V důsledku Creutzfeld-Jokobovy choroby již zemřel třetí Holanďan. Holandský Národní úřad pro veřejné zdraví a životní prostředí oznámil, že v Holandsku již zemřel třetí člověk na variantu Creutzfeld-Jokobovy choroby, jako lidské formy BSE. zdroj: http://www.allaboutfeed.net "

 

Zpráva o zoonózách v EU v roce 2007. zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz "

 

Programy eradikace a monitorování nákaz zvířat v EU. zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz "

 

ČR je nejvíc z celé EU postižena výskytem bakterií salmonela a kampylobakter. zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz "

  RASFF

SYSTÉM RYCHLÉHO VAROVÁNÍ MÁ SMYSL. zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz "

 

Využíváte ve svých provozech pro řízení rizika při naplňování zásad správných praxí, či principů HACCP, informace o problematických krmivech, která byla zjištěna a nahlášena v systému RASFF členskými zeměmi EU? Např.: zjištění za období od 51 týdne 2008 do 5 týdne 2009. "

PROSINEC 2008
 

Nově jsme pro Vás připravili sekci Bezpečnost krmiv a potravního řetězce, kterou jistě ocení všichni provozovatelé krmivářských podniků zejména při hodnocení nebezpečí a rizik. Na Vaše dotazy odpovídá Ing. Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR."

Nově jsme pro Vás připravili sekci HACCP . Na Vaše dotazy odpovídá Ing. Jiří Harazim, Ph.D.

Zdravotní riziko mohou pro člověka představovat rezidua podávaných antibiotik a jejich metabolitů. Další informace o antimikrobiální rezistenci, či o používání antibiotik v prvovýrobě, nebo o předepisování antibiotik a jejich monitorování, se dozvíte v článku Antibiotická politika.

Odpověď na dotaz k dohledatelnosti krmiv zde

Odpověď na dotaz k označování zde

Měsíčně Vám budeme poskytovat informace o provedených opatřeních v systému RASFF. Tyto informace mohou PKP využívat při každodenním hodnocení rizika.

Z posledních zpráv ze systému RASFF vyplývá, že nadále je aktuální problematika dioxinů (viz jejich zjištění v premixu ze Španělska; či jejich zjištění v irském vepřovém i hovězím mase). Aktuální jsou neustálá zjištění melaminu v krmivech z Číny (produkty ze sóji, rýže, či z ryb) a již evergreenem jsou zjištění patřící do biologického nebezpečí. Poslední provedená opatření RASFF v týdnu 48-5O.

Co selhalo v závěru tohoto roku 2008 v Irsku? Poučili se výrobci krmiv z dioxinové krize v roce 1999? (belgická firma na zpracování tuků a olejů tehdy dodala osm tun živočišného tuku kontaminovaného motorovým olejem, který obsahoval dioxin, producentům krmiva, který pak byl použit k výrobě krmiv). EFSA uvedl, že zdrojem dioxinů v irském mase jsou krmiva, pravděpodobně kontaminovaná při horkovzdušném sušení. Byly výrobcem krmiva dodrženy Zásady správné hygienické a výrobní praxe ? Byly dodržovány Zásady správné praxe pro snižování dioxinů v krmivech CAC/RCP 62-2006, včetně uvedených zásad pro přímé sušení?

CODE OF PRACTICE FOR THE PREVENTION AND REDUCTION OF DIOXIN AND DIOXIN-LIKE PCB CONTAMINATION IN FOODS AND FEEDS CAC/RCP 62-2006

Pokud byste měli zájem o starší aktuality, nahlédněte do archívu aktualit.