Vše co potřebujete vědět o problematice prvovýroby krmiv a krmení zvířat určených k produkci potravin, o uvádění krmiv na trh, včetně jejich dovozu. A ještě mnohem víc...
 
presypaci hodinyNovinky v září 2010
► Chcete být pravidelně informováni o aktualizaci portálu "Bezpečných krmiv"? Zaregistrujte se!
Informace o napájecí vodě pro hospodářská zvířata
► Mimořádná aktualizace portálu! OZNAČOVÁNÍ KRMIV OD ZÁŘÍ 2010 PODLE NOVÉ EVROPSKĚ LEGISLATIVY!
Zpráva o nově chystaném Evropském katalogu krmných surovin.
► Přinášíme základní informace o Kodexu správné praxe pro označování krmiv. KODEX SPRÁVNÉ PRAXE PRO OZNAČOVÁNÍ KRMIV
EVROPSKÝ KATALOG KRMNÝCH SUROVIN
O Evropském úřadu bezpečnosti potravin - EFSA
EFSA – stanovisko – mykotoxiny
EFSA – vědecké názory (scientific opinions)
► ► ► Zobrazit všechny aktuality .
ikona Systém rychlého varování pro krmiva
► Poslední provedená opatření RASFF v roce 2010.
[ t 10-24] [t 25-41]
► ► ► Zobrazit všechny RASFF [zobrazit].
obalka   Nad Vašimi dotazy...
► 16.11.2010 byly přidány odpovědi na Vaše poslední dotazy (49 - 51). Odpovědi na tyto dotazy si můžete prohlédnout zde.

► 18.6.2010 byly přidány odpovědi na Vaše dotazy číslo 45 - 48. Odpovědi na tyto dotazy si můžete prohlédnout zde.

► ► ► Zobrazit všechny odpovědi .
ikona
Témata měsíce
   Voda | Označování krmiv I | Nanotechnologie | Pet Food | Označování krmiv | Dohledatelnost | Dietní krmiva |
  | GMO | Kokcidiostatika | Mykotoxiny | Doprava | RASFF |
 

Vážení uživatelé portálu www.bezpecna-krmiva.cz

             Portál „bezpečných krmiv“ byl do konce loňského roku zaměřen pouze pro potřebu prvovýroby. Na základě Vašeho zájmu a žádostí, byl tento portál rozšířen nejen pro všechny provozovatele krmivářských podniků (PKP), ale také pro širokou krmivářskou veřejnost.

Najdete zde:

► Bezpečnost krmiv a potravního řetězce: pomocí této nové sekce a za podpory Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR zprostředkováváme informace z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)

► Vědecké názory: při hodnocení rizika zdravotně závadných krmiv spolupracujeme s našimi i zahraničními experty - viz (Panely EFSA)

► Léčivé přípravky: ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Vás Informujeme o problematice medikovaných krmiv a veterinárních technických prostředků

► Správná praxe: Speciálně pro prvovýrobce je připravena část Správná praxe a prvovýroba. Další dvě části Správnou praxi v ČR a Správnou praxi v zahraničí jistě ocení všichni provozovatelé krmivářských podniků.

► HACCP: sekce HACCP je speciálně zaměřená na problematiku bezpečných krmiv

► RASFF: Měsíčně Vám poskytujeme informace o provedených opatřeních v oblasti bezpečnosti krmiv.

► Registrace: Po Vašem zaregistrování Vás budeme zpětně informovat o provedených aktualitách portálu „Bezpečných krmiv“. Aktualizace probíhají v cca měsíčních intervalech.

► Dotazy – Odpovědi: nadále platí možnost bezplatného zasílání dotazů a poskytování odpovědí.


                   S pozdravem
Prof. Ladislav Zeman, CSc.